Aktuálne dianie 11. február 2020

Do užšieho výberu na šéfa BKIS sa dostali štyria kandidáti


Do výberového konania na pozíciu riaditeľa Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) bolo hlavnému mestu doručených sedem kompletných prihlášok.

Z  nich na základe životopisov, referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala na pohovor štyroch kandidátov.

TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Na neverejnom a následne na verejnom vypočutí, ktoré sa uskutoční v piatok (14. 2.) v Justiho sieni bratislavského Primaciálneho paláca, sa predstavia kandidáti Vladimír Grežo, Marián Hornyák, Katarína Hulíková a Roland Tóth. Na neverejnom vypočutí od 9.00 h sa bude komisia zaujímať o ich predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity.

V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane kandidát možnosť z výberového konania odstúpiť. 

Od 11.00 h bude verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač bude prezentovať svoj rozvojový plán a odpovie na otázky verejnosti a komisie.

"Po vypočutí uchádzačov bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi navrhnúť mestskému zastupiteľstvu na schválenie vhodného uchádzača o túto pozíciu," spresnil Bubla. 

Životopisy uchádzačov o pozíciu šéfa BKIS sú zverejnené na webe hlavného mesta. Spätnú väzbu k uchádzačom môže verejnosť zasielať prostredníctvom mailu vyberovekonania@bratislava.sk.

Hlavné mesto tvrdí, že zámerom výberových konaní je vybrať do vedenia mestských organizácií skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter