Aktuálne dianie 29. október 2019

Developer Prima Parku I podal podnet na okresnú prokuratúru


Developer Prima Parku I v bratislavskom Ružinove, spoločnosť Cresco Ružinov, podal v pondelok (28. 10.) podnet na Okresnú prokuratúru Bratislava II.

Žiada v ňom preskúmať údajne nezákonný postup ružinovského stavebného úradu a zároveň jeho nečinnosť v kolaudačnom konaní a konaní o predĺžení lehoty predčasného užívania.

Platnosť dočasnej kolaudácie vypršala v septembri. Ružinov tvrdenia o nečinnosti odmieta.

"Žiadame prokuratúru, aby prešetrila postup starostu a mestskej časti vrátane nečinnosti v kolaudačnom konaní a súčasne aj konaní o predĺžení lehoty predčasného užívania," uvádza sa v podnete, ktorý má TASR k dispozícii.

Ak sa preukážu prieťahy a nečinnosť, developer požaduje vyvodenie príslušných právnych dôsledkov, najmä vydanie upozornenia prokurátora.

Spoločnosť Cresco Ružinov zároveň žiada miestny stavebný úrad, aby "bezodkladne riadne" pokračoval v kolaudačnom konaní a vydal kolaudačné rozhodnutie k Prima Parku I.

Je totiž presvedčená o tom, že konaniu nič nebráni, keďže hlavné mesto upustilo od podmienky vybudovať odbočovací pruh, ktorú v minulosti zakotvilo do svojho záväzného stanoviska a ktorá sa premietla aj do stavebného povolenia.

Na "oplátku" má developer prispieť na vybudovanie cyklotrasy a promenády so stromami.

Magistrát o tom listom informoval developera i stavebný úrad, čo považuje za postačujúci krok v rámci konania. Takýto postup považuje za zákonný aj developer.

Iný názor však má stavebný úrad, ktorý požaduje zmenu záväzného stanoviska hlavného mesta. Poukazuje na to, že záväzné stanovisko je záväzné a stanovené podmienky svojvoľne vypúšťať nemôže.

Argumentácia mesta formou listu nemá podľa neho právny účinok.

Ružinovský starosta Martin Chren v tejto súvislosti už kontaktoval splnomocnenca hlavného mesta pre vzťahy so samosprávou.

Mestská časť zároveň podotýka, že postup zmeny záväzného stanoviska v minulosti už magistrát viackrát aplikoval.

Mestská časť Ružinov podľa starostu rozumie developerovi, ktorý chráni svoje záujmy a chce investovať do skvalitnenia prostredia pre tisíce obyvateľov, ktorých kvalitu života ovplyvnila výstavba.

"Na rozdiel od neho si však mestská časť nemôže dovoliť pracovať so zákonom ako v samoobsluhe a vydávať list za dokument, ktorý má rovnakú právnu váhu ako záväzné stanovisko," skonštatoval pre TASR Chren s tým, že viac napísaných listov neznamená, že developer koná.

Ten totiž dôrazne odmieta tvrdenia, že je dlhodobo nečinný.

Starosta však poukazuje na fakt, že spoločnosť Cresco Ružinov stále nepodala žiadosť o kolaudáciu.

Developer síce argumentuje tým, že na základe predmetného listu z magistrátu požiadal o pokračovanie kolaudačného konania, mestská časť však upozorňuje na to, že nie je možné pokračovať v konaní, ktoré v minulosti už bolo ukončené vydaním povolenia na predčasné užívanie, žiadosť o kolaudáciu musí byť podaná nanovo.

"V okamihu, ako stavebný úrad dostane od magistrátu zmenené záväzné stanovisko alebo oficiálne stanovisko dotknutého orgánu, bude konať podľa neho," doplnil Chren s tým, že z toho dôvodu má byť adresátom žiadosti magistrát, nie stavebný úrad. Zároveň dodal, že úrad oznámil začiatok konania o predĺženie dočasného užívania.

Stavebné povolenie pre Prima Park I bolo vydané v roku 2014, podmienkou však bolo vybudovanie odbočovacieho pruhu.

O vypustenie tejto podmienky sa developer snaží od začiatku, požiadavku považuje za neopodstatnenú, nelogickú a nič neriešiacu.

Tri jeho žiadosti smerované od roku 2014 na magistrát zostali bez odpovede, mesto reagovalo až v roku 2019.

Developer pre TASR pripustil, že v minulosti zvažoval aj vybudovanie tohto odbočovacieho pruhu, "nech je s tým už pokoj".

Tvrdí však, že s jeho výstavbou nemohol začať, lebo sa odbočovací pruh stal v roku 2015 podmienkou aj na vybudovanie Prima Parku II, preň chýbajú spoločnosti stále potrebné povolenia.

(TASR)
viz. Cresco
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter