Aktuálne dianie 6. september 2023

Cestujete za škôlkami či školami v Bratislave? Mapovali sme situáciu a plány v mestských častiach


 Podľa štatistického úradu počas uplynulých rokov rástol počet obyvateľov Bratislavy vo všetkých mestských častiach. Najviac v Ružinove. Aj preto sa v miestnom školstve hovorilo najmä o nedostatku kapacít v materských a základných školách. Tie museli často improvizovať a obraz detí učiacich sa v provizórnych priestoroch jedálne či telocvični nebol neobvyklým javom.

 

No v niektorých mestských častiach sa veci pomaly menia k lepšiemu. Pomohla nielen výstavba nových priestorov a ich financovanie z európskych peňazí, ale postupne meniaca sa demografická krivka. Ako si vedie vaša mestská časť? A kde ešte treba s komplikáciami s kapacitami počítať aj v ďalších rokoch, prezradíme nasledovnom prehľade.

Petržalka plánuje vytvoriť verejné jasle

V mestskej časti s najväčším počtom obyvateľov, v bratislavskej Petržalke, nastúpi v školskom roku 2023/2024 do verejných základných škôl predbežne viac ako 7300 detí, do materských škôl viac ako 3200 detí. V minulosti tu rezonoval predovšetkým problém s kapacitnými možnosťami materských škôl. Ešte v roku 2019 nedokázali v Petržalke prijať až 915 detí a v roku 2021 zamietli stovky žiadostí rodičov o umiestnenie. No tento problém je, podľa vyjadrenia mestskej časti, nateraz zažehnaný.

Na jednej strane počet žiadostí o umiestnenie detí v MŠ klesá (tabuľka), na druhej strane Petržalka vybudovala nové triedy, ktoré pokryli zvyšné potreby na umiestnenie. „Vďaka dostatku miest v škôlkach sa tak môžeme po 12 rokoch opäť pýšiť tým, že v školskom roku 2022/2023 sme dokázali prijať všetky deti, ktoré do 31. decembra 2022 dovŕšili 3 roky a ktoré nemali špeciálne potreby,“ informovala Bratislavský kuriér mestská časť.

V ďalších krokoch samospráva plánuje vytvoriť petržalské verejné jasle, pozrieť sa na problém s umiestnením detí so špeciálnymi problémami a skvalitniť stravovania detí.

Školský rok

Počet žiadostí o umiestnenie dieťaťa v MŠ

Dopyt o prijatie detí na povinnú školskú dochádzku do ZŠ

2023/2024

1284

1463

2022/2023

1356

1331

2021/2022

1553

1226

2020/2021

1803

1083

 

 

Naopak dopyt o prijatie na školskú dochádzku má stúpajúcu tendenciu. Situáciu podľa samosprávy komplikuje úprava z dielne ministerstva školstva o zavedení povinnej školskej dochádzky pre deti so statusom cudzinca s dočasným útočiskom. „Z pozície samosprávy žiadne plány ani riešenia aktuálne nemáme a počkáme si na návrh opatrení z dielne Ministerstva. Zatiaľ budeme postupovať tak, ako doteraz - deti z Ukrajiny aj z iných krajín budeme do MŠ aj ZŠ umiestňovať podľa dostupných kapacít,“ uviedla Mária Halašková, hovorkyňa Mestskej časti Bratislava - Petržalka.

V najbližších rokoch samospráva predpovedá, že v Petržalke bude pôrodnosť klesať. Plné triedy v materských a základných školách tak prestanú byť realitou.

Situáciu v Ružinove komplikuje nedostatok kvalifikovaných pedagógov

Vysoký dopyt po škôlkach či školách dlhodobo zaznamenáva ďalšia pre rodiny s deťmi obľúbená mestská časť – Ružinov. Podľa samosprávy tu pribudlo v minulom školskom roku päť tried na Tomášikovej ulici a dve triedy na Hraničnej ulici pre deti v predprimárnom vzdelávaní. Mestská časť od septembra 2023 otvorila aj novú materskú školu na Ivanskej ceste so štyrmi triedami.

Čo sa týka základných škôl, nové kapacity pribudnú v rámci Základnej školy na Medzilaboreckej ulici a Základnej školy SNP na Ostredkovej ulici. Školám tu situáciu komplikuje nadmerná administratívna záťaž. „Keďže zákon umožňuje zákonným zástupcom podať neobmedzené množstvo žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie a zároveň aj zúčastniť sa viacerých zápisov na povinnú školskú dochádzku, narastá tým neúmerná administratívna záťaž pre školy v čase prijímania žiakov. Navyše sa tým výrazne komplikuje a zneprehľadňuje situácia,“ informuje Ružinov. Mestská časť by uvítala, ak by sa vymedzil počet možných podaní ako je to pri prijímaní žiakov na stredné školy.    

Samospráva pre  Bratislavský kuriér uviedla, že v posledných rokoch vyhovela väčšine záujemcov o vzdelávanie. Situáciu v miestnom školstve však komplikuje nedostatok kvalifikovaných pedagógov a odborných zamestnancov v školských zariadenia.

Staré Mesto zvažuje potrebu novej základnej školy s materskou školou

O prijatie do materskej školy v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto žiadali v školskom roku 2022/2023 rodičia 595 detí. Prihlášok na tento školský rok bolo o málo viac, a to 674. Staromešťania podľa samosprávy umiestnili všetky deti s trvalým pobytom v Starom Meste  do miestnych  materských škôl. Prispel k tomu aj vznik jednej triedy na MŠ Heydukova. Škôlka rozšírila svoje kapacity o 25 miest. V najbližšom období čaká prestavbu MŠ Myjavská.

Rovnako rodičia umiestnili všetky deti do miestnych škôl. Aktuálne mestská časť finišuje v ZŠ Dubová. V nadchádzajúcich mesiacoch tu vznikne 8 kmeňových tried pre 120 detí plus niekoľko odborných učební.

Základné školy preverila, tak ako v niektorých ďalších mestských častiach, len situácia na Ukrajine. Vo veľmi krátkom čase sme dokázali do lavíc posadiť až 250 detí. Vo vzdelávaní na staromestských školách pokračujú aj v školskom roku 2023/2024.  Je to naozaj vysoké číslo, ďalšie kapacity pre deti z Ukrajiny sme museli mierne obmedziť,“ uviedla mestská časť.

Vedenie mestskej časti zvažuje potrebu vzniku novej základnej školy s materskou školou na jej území.  Dôvodom má byť demografia aj výstavba v Starom Meste.

 

Karlova Ves sa plánuje sústrediť na skvalitňovanie škôl

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves otvorila v školskom roku 2023/2024 o jednu triedu materskej školy naviac. Tá priniesla možnosť umiestniť ďalších 23 detí. Podľa mestskej časti prijali všetky trojročné karlovské deti, dokonca aj tie, ktoré dovŕšia tri roky aj po septembri.

Nárast o takmer 100 žiadostí však zaznamenala samospráva u detí nastupujúcich do 1. ročníka do základnej školy. Zároveň vysvetľuje, že v tomto prípade išlo aj o zdvojené zápisy detí, ktoré sa hlásia na súkromné a cirkevné školy. Napriek nárastu majú deti v Karlovej Vsi vzdelávanie v prvom ročníku v rámci spádových škôl zabezpečené.

V budúcnosti tak kapacity na školách zvyšovať neplánujú. „Vzhľadom na to, že demografia bude mať klesajúcu tendenciu a naše kapacity sú dostatočné, nepripravujeme ich ďalšie zvýšenie, “ uviedla samospráva. Dodáva, že aktuálnou prioritou je skôr skvalitňovanie vnútorného i vonkajšieho priestoru škôl.

Rača otvára školu na Plickovej ulici, kapacity v škôlkach chýbajú

Asi najväčším projektom v mestskej časti Bratislava - Rača, ktorá sa týka školských zariadení, je projekt základnej školy na Plickovej ulici. Roky opustená a chátrajúca budova základnej školy opäť ožila. Po pätnástich rokoch sa do nej v týchto dňoch vracajú žiaci. Vytvorených je tu 25 tried pre 640 žiakov. Napĺňať sa bude postupne, informuje mestská časť.

K novému školskému roku tu bude otvorených päť prváckych, štyri druhácke a jedna tretiacka trieda. Pribudne aj moderný vonkajší areál. V rámci exteriérového vyučovania sa bude pri škole pestovať vinič a vybudujú vyvýšené záhony a skleník. Do základných škôl  si v Rači na školský rok 2023/2024 podalo prihlášku 406 žiakov, prijali 261 žiakov.

Aj pri materských školách dopyt prevyšuje dostupné voľné miesta. V aktuálnom školskom roku prijali všetky deti, čo majú do augusta štyri roky, no nie všetkých trojročných. Situáciu má zlepšiť výstavba novej MŠ Kadnárova. Počíta sa tu so štyrmi triedami pre 88 detí. Starosta mestskej časti Michal Drotován na sociálne sieti uviedol, že po dokončení tejto škôlky bude vedieť garantovať na nasledujúcich minimálne 10 rokov, prijatie všetkých detí vo veku tri roky a viac z Rače, Krasňan aj Rendezu .

Výstavba MŠ Kadnárova

Vrakuňa

Vo Vrakuni je porovnateľný dopyt oproti voľným miestam v škôlkach a školách. Mierne navýšenie bolo podľa mestskej časti spôsobené prijímaním detí odídencov a vytvorenie spoločného školského obvodu s okrajovou obcou mimo Bratislavy. Podobne ako v Karlovej Vsi sa aj Vrakuňa sústredí predovšetkým na obnovu a modernizáciu všetkých MŠ a ZŠ v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

V DNV dokončili jeden z najdôležitejších projektov za 40 rokov

Napriek tomu, že dopyt po umiestnení mierne rastie, ani deti z mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves nemusia za škôlkou či školou dochádzať.

V minulom školskom roku začala mestská časť s realizáciou nadstavby a prístavby Základnej školy Ivana Bukovčana. Vzniklo osem nových tried. Tie boli počas týchto letných prázdnin skolaudované, takže od nového školského roka 2023/2024 sú deťom k dispozícii.

Realizáciou nadstavby a prístavby tejto školy samospráva získala dostatok voľných kapacít, ktoré môže podľa potreby využívať pre uspokojenie záujmu o umiestnenie dieťaťa v školskom aj predškolskom veku. „Dostavba základnej školy na ulici Ivana Bukovčana je jedným z najdôležitejších projektov v oblasti školstva za ostatné dekády. Je to po 40 rokoch prvá obrovská investícia do vzdelávania detí v Devínskej Novej Vsi,“ dodal Dárius Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi. Pri ďalšom rozvoji lokality chce samospráva zdôrazňovať  developerom potrebu, zahrnúť do projektov priestory pre školy a škôlky.

Foto: Úsporné Drevodomy s.r.o.

Lamač rozšíri kapacity materskej školy

V minulom roku pristúpila mestská časť Bratislava-Lamač k rozšíreniu kapacít súčasných objektov základnej a materskej školy. Vďaka tomu sa jej podarilo, napriek nárastu žiadostí, umiestniť všetky deti s trvalým pobytom v Lamači. „V rámci prevádzkovania predprimárneho vzdelávania momentálne prebieha projektová príprava a proces verejného obstarávania a už v najbližšom období príde k rozšíreniu priestorov i v jednom z elokovaných pracovísk materskej školy,“ uviedla svoje najbližšie priority mestská časť.

Záhorská Bystrica hľadá ďalšie kapacity, pomôcť má rekonštrukcia bývalého učilišťa

Obyvatelia mestskej časti, ktorá v posledných dvoch desaťročiach zaznamenala obrovský stavebný boom, vedia, čo znamená problém s umiestňovaním detí do materských a základných škôl. Mladé rodiny, ktoré sa do mestskej časti presťahovali,  tak musia počítať s obmedzeniami. Aj preto hľadá Záhorská Bystrica možnosti rozšírenia kapacít.  V minulom roku dokončila samospráva nadstavbu základnej školy a rozšírenie školskej jedálne, v drevostavbe vzniklo osem tried.

V roku 2022 získala mestská časť do svojej správy časť bývalého areálu SOU energetického na Holom vrchu (nazývaný Elektrovod). „Našim zámerom je priestory bývalého učilišťa zrekonštruovať na novú základnú a materskú školu. Mala by tu vzniknúť základná škola s 18 kmeňovými triedami a ôsmymi triedami materskej školy, priestor s oddychovými plochami, externými športoviskami a bazénom určeným pre školské výcviky a tiež pre verejnosť.“ informoval Bratislavský kuriér Jozef Krúpa, starosta mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica.

Mestská časť má hotovú dokumentáciu na územné rozhodnutie a pripravuje projekt pre stavebné povolenie. O financie na samotnú rekonštrukciu sa bude uchádzať z eurofondov. Mestská časť očakáva, že budovy budú k dispozícii do troch až piatich rokov.

V mestskej časti Vajnory pribudne šesť tried

Mestská časť Bratislava – Vajnory je zriaďovateľom Základnej školy Kataríny Brúderovej a Materskej školy Koniarkova. Aktuálne dokončuje prístavbu k budove ZŠ Brúderovej, kde dôjde k navýšeniu o nových šesť tried.

V materskej škole boli prijaté všetky deti, ktoré si podali prihlášku a ktoré k 1. septembru 2023 dovŕšia 3 roky. Stav detí je podľa samosprávy vyvážený.

Text: Jana Pohanková

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter