Aktuálne dianie 11. apríl 2019

BSK: Záujmom koncesionára D4R7 je kontrola a použitie kvalitného i únosného materiálu pod teleso diaľnice od všetkých subdodávateľov


Podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Alžbeta Ožvaldová a Elena Pätoprstá sa v stredu (10. 4.) zúčastnili na kontrolnom dni stavby nultého bratislavského obchvatu,

diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Ich zámerom bolo zistiť,

či stavba ide podľa harmonogramu a ako sa jej dodávateľ vyrovná s podozreniami z použitia nevhodných materiálov a kontaminovanej pôdy.

Informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Okrem dopravných vecí sa rokovalo aj o ochrane životného prostredia, a to priamo so zástupcami koncesionára a spoločnosti poverenej výstavbou D4 a R7.

Pätoprstá sa sústredila na ochranu podzemnej vody Žitného ostrova a na podozrenia z použitia nevhodného a kontaminovaného materiálu pod teleso diaľnice,

ako i ťažbu štrkov nad zdrojmi pitnej vody v regióne.

"Hlavný manager Ferrovial pre Slovensko informoval, že dá prešetriť dodávku materiálu od subdodávateľa z bratislavskej oblasti Nivy,

kde je v časti bývalej Apolky kontaminovaná zemina.

Preveria laboratórne skúšky tejto dodávky, ako i kontrolu z miesta, kde bola dovezená zemina z tejto lokality," uviedla Pätoprstá.

Zástupcovia spoločnosti podľa BSK skonštatovali, že budú zodpovedať za nultý bratislavský obchvat a jeho správu 30 rokov.

Štát podľa nich bude financovanie diaľnice splácať postupne každý rok podľa kvality, stavu a údržby diaľnice.

Tvrdia, že je preto v ich záujme kontrola a použitie kvalitného i únosného materiálu pod teleso diaľnice od všetkých subdodávateľov.

O výsledkoch kontroly budú informovať BSK aj mesto Bratislava.

Koncesionár projektu bratislavského obchvatu, spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby,

spoločnosť D4R7 Construction, pre TASR nedávno vylúčili kontamináciu pôdy alebo používanie materiálov, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie.

Firmy tvrdia, že plne spolupracujú s políciou. "Koncesionár a zhotoviteľ projektu používa pri výstavbe len materiály obstarávané od subdodávateľov,

ktoré spĺňajú príslušné normy a certifikáty," deklarujú spoločnosti.

Polícia pre TASR priblížila, že v tomto prípade je aktuálne vedené trestné stíhanie vo veci zločinu ohrozenia a poškodenia životného prostredia a vo veci zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi.

"S prihliadnutím na prebiehajúce vyšetrovanie sa nie je možné v súčasnosti vyjadrovať k jednotlivým doposiaľ zrealizovaným procesným úkonom,

k čiastkovým výsledkom vyšetrovania ani k budúcim úkonom," uviedla polícia. Pre envirokriminalitu v súvislosti s výstavbou D4 a R7 padli aj obvinenia.

V marci polícia informovala, že vyšetrovateľ vzniesol obvinenie voči jednej fyzickej osobe M. J. H. a jednej právnickej osobe,

bratislavskej spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobiacej v stavebníctve, z trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia.

Obvinený je stíhaný na slobode.

Ministerstvo dopravy pre TASR tento týždeň uviedlo, že za výstavbu je v zmysle zmluvy plne zodpovedný koncesionár, ktorý musí postupovať v súlade s platnými predpismi.

"Ak sa potvrdí použitie neprijateľných materiálov, bude ich musieť nahradiť na vlastné náklady," deklaruje rezort.

(TASR)
foto: TASR
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter