Aktuálne dianie 12. november 2019

BSK: Kraj pripravuje nový PHSR, rozvojový plán chce špecifikovať i pre okresy


Jedným z cieľov pri tvorbe nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na roky 2021 - 2027 je nastaviť stratégie zohľadňujúce špecifické potreby jednotlivých okresov v regióne, vrátane hlavného mesta SR Bratislavy.

V súvislosti s utorkovým verejným stretnutím, zaoberajúcim sa návrhom analytickej časti pripravovaného dokumentu, to pre TASR uviedol vedúci oddelenia stratégie a územného rozvoja Úradu BSK Martin Hakel.

Jeden zo základných strategických materiálov na ďalšie sedemročné obdobie pripravuje kraj spolu so spracovateľom od mája 2019.

„Na dnešnom prvom verejnom stretnutí sa návrhu analytickej časti venujeme so zástupcami samospráv, orgánov štátnej správy, univerzít, profesijných združení až po organizácie tretieho sektora," uviedol Hakel.

Analýza, týkajúca sa všetkých socio-ekonomicko-prírodných sfér, ktoré ovplyvňujú život v regióne, má byť hotová do konca roka.

V prvej polovici 2020 bude BSK spracovávať programovo-realizačnú časť, zahrňujúcu konkrétne rozvojové potreby jednotlivých lokalít regiónu.

"Na základe dobrej analytiky chceme nastaviť strategické opatrenia, na ktoré môžeme naviazať konkrétne projekty, pri ktorých je možné využiť externé zdroje.

Obdobie PHSR kopíruje nové programové obdobie pre investície z fondov EÚ,“ doplnil Hakel.

Finálna verzia strategického dokumentu, ktorý je spolu s územným plánom najdôležitejším podkladom pre rozvoj kraja, by poslanci BSK mali schvaľovať na konci roka 2020.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter