Aktuálne dianie 28. november 2022

BSK aktualizuje svoj územný plán, pripomienky je možné poslať do 31. decembra


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aktualizuje Územný plán regiónu BSK. Cieľom je reflektovať na aktuálny stav, zmeny v legislatíve i spracované koncepčné dokumenty týkajúce sa rozvojových zámerov kraja. Balík navrhovaných zmien a doplnkov môže verejnosť pripomienkovať do 31. decembra. TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK Michal Feik.

Spomedzi koncepčných materiálov reaguje návrh napríklad na Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2021 – 2027 či Regionálny plán udržateľnej mobility BSK. Reflektuje tiež na Akčný plán Koncepcie ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v BSK i Akčný plán na presadzovanie ochrany lesov na území BSK. V neposlednom rade ide o dokument Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatickej zmeny v BSK. V tejto súvislosti sú v grafickej časti návrhu premietnuté územia s vysokým stupňom potreby realizácie opatrení v krajine. "Aktualizované a premietnuté sú aj územné rozvojové javy sídiel a ich infraštruktúrne opatrenia v rámci dopravnej a technickej infraštruktúry," doplnil Feik.

Dáta a informácie sú aktualizované v celom dokumente.
 Prípadné pripomienky je potrebné doručiť najneskôr do 31. decembra. Urobiť tak je možné písomnou formou do podateľne Úradu BSK, poštou na adresu odboru územného plánu, GIS a životného prostredia Úradu BSK alebo elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@region-bsk.sk. Návrh je zverejnený aj na webe BSK.

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter