Aktuálne dianie 16. september 2020

Bratislavskí záchranári na konte zatiaľ s nulou. Pomôžme im, sme v tom spoločne...


Záchranná zdravotná služba Bratislava (ZZS BA) prevádzkuje ambulancie záchrannej služby  v šiestich krajoch Slovenska. Za prvý polrok 2020 ošetrila  viac ako 70-tisíc pacientov, z ktorých  až 1583 v bratislavskom kraji splnilo kritériá epidemiologickej anamnézy na ochorenie COVID 19 (pobyt v cudzej krajine, teplota, kašeľ, respiračné ťažkosti). Redakcia Bratislavského kuriéra zisťovala ako sa záchranári popasovali s prvou vlnou pandémie a ako prebiehala príprava na druhú vlnu.    

O prvých pacientov s COVID 19 sa starali špeciálne BIOHAZARD tímy

 V úvode prepuknutia pandémie v marci 2020 boli najviac vyťažené špeciálne ambulancie záchrannej služby takzvané “BIOHAZARD TÍMY”. Tieto tímy sú určené pre suspektné osoby označované ako zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy.

K štandardnému vybaveniu biohazard tímov patria ochranné pomôcky a prostriedky vyššej úrovne biologickej ochrany. Záchranárske vozidlo s týmto vybavením jazdilo nepretržite v dvanásť hodinových službách s dvojčlennou posádkou. 

Neskôr pribudlo špeciálne ochranné vybavenie aj bežným posádkam. “Ako počet infikovaných ľudí postupne pribúdal, bolo nevyhnutné rýchle doplniť špeciálne vybavenie aj do ostatných bežne zasahujúcich ambulancií. Čo sa našim záchranárom v krátkej dobe aj podarilo.” uviedol Dušan Michalko, riaditeľ ZZS Bratislava.

Zdravotníci využili  viac ako 15 000 ochranných setov a pomôcok

Zásahy pod biologickou ochranou vyššieho stupňa patria k tým náročnejším z hľadiska času, bezpečnosti, zručností ako aj určitého psychického komfortu. Záchranári zasahujú v celotelových oblekoch, niekoľkých pároch ochranných rukavíc, oči majú chránené ochrannými okuliarmi, ústa a nos si prekrývajú respirátormi a celá tvár záchranára je ešte chránená ochranným štítom.

Veľký dôraz sa kladie na ochranu slizníc na tvári (oči, nos a ústa) ako možných vstupných ciest pre koronavírus. Od vyhlásenia pandémie spotrebovali vyše 15 000 setov osobných ochranných pomôcok a prostriedkov spadajúcich do vyššej úrovne ochrany.

K dennej rutine pribudli vyčerpávajúce bezpečnostné úkony

Keď sa povie koronavírus, ľuďom napadnú slová ako hygiena, rúška, či dezinfekcia. Pre zdravotnícky personál je táto predstava ešte komplikovanejšia. Súvisia s ňou nielen prísne hygienické pravidlá ale aj náročné viacvrstvové obliekanie a vyzliekanie ochranných odevov. Napríklad bezpečné odstrojovanie má svoju logickú postupnosť a nadväznosť pre jednotlivé časti odevu. Pozreli sme sa na tento zložitý proces bližšie.

Prvým krokom k bezpečnému vyzlečeniu ochranného odevu je vzájomná celotelová dezinfekcia. Po nej nasleduje zloženie tvárového štítu a vlastné odstrojenie sa z obleku od kapucne, cez telo až k nohám. V ďalšom kroku si záchranár vyzlieka prvý pár ochranných rukavíc. S druhým párom ochranných rukavíc si môže zložiť ochranné okuliare a respirátor.  Vyzliekanie obleku dokončí cez chodidlá.

Pomôcky na jednorazové použitie, ako obleky a rukavice ukladá do nepriepustného igelitového vreca. Pomôcky na opakované použitie, ako tvárové štíty a okuliare podliehajú ešte ďalšej dekontaminácii pozostávajúcej z dezinfekcie a UV žiarenia. Dekontaminácia sanitného vozidla v prípade koronavírusu trvá štandardne aj hodinu. Tento namáhavý proces sa opakuje aj niekoľkokrát denne.

Skúšku pripravenosti zvládli záchranári s “nulou” na konte

Rozšírenie pandémie COVID 19 aj na Slovensko bolo skúškou pripravenosti a odolnosti aj pre zdravotníckych záchranárov. V priebehu núdzového stavu sa na koronavírus otestovalo viacero posádok a 60 zamestnancov ambulancií strávilo preventívne v karanténe 5 – 14 dní.

Vďaka plošne prijatým epidemiologickým opatreniam, precíznosti a svedomitosti našich záchranárov a takisto aj zodpovednému prístupu laickej verejnosti, sme “prvú vlnu” uzatvorili výsledkom 0 infikovaného zdravotníckeho personálu.”, informuje o pozitívnych číslach z radov záchranárov Michalko.

K takémuto priebehu prispel aj krízový štáb záchrannej služby . Rýchlo reagoval na vývoj situácie, tak aby sa udržala kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti pre bežných pacientov bez ohľadu na koronavírus. Rovnako zabezpečoval maximálnu možnú ochranu pre zasahujúcich lekárov, záchranárov a vodičov ambulancií.

Sú záchranári pripravení na druhú vlnu pandémie?

Funkcia krízového štábu záchrannej služby bude mať svoje nezastupiteľné miesto aj pri druhej vlne. Na tú sú lekári a zdravotníci pripravení z hľadiska riadiacich, organizačných, metodických a preventívnych postupov, uvádza pre Bratislavský kuriér riaditeľ ZZS.

Do ďalšieho obdobia záchranári kalkulujú aj s možnosťou, že ochorenie COVID 19 bude súčasť rutinných zásahov ambulancií ZZS. Na nábeh druhej vlny pandémie majú vytvorenú dostatočnú zásobu potrebného vybavenia, vrátane kompletov vyššej ochrany tak, aby boli zdravotníci dostatočne chránení a mohli naďalej poskytovať pomoc aj v náročnejších podmienkach.

jp

(foto ZZS)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter