Aktuálne dianie 27. január 2020

Bratislavskí mestskí zastupitelia budú rokovať vo štvrtok 30. januára


Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy sa v tomto roku zíde prvý raz na konci januára.

Rokovanie mestských zastupiteľov je zvolané na 30. januára a do programu je zatiaľ navrhnutých 22 bodov.

Medzi navrhovanými bodmi sú napríklad Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2019, Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy.

Ďalej Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v roku 2019, Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Na programe má byť aj Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ Vyšehradská, CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave (materiál bude prerokovaný ako prvý o 16.30 h po vystúpení občanov). V návrhoch sú aj predaje a nájmy nehnuteľností.

(red)

Ilustr. Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter