Aktuálne dianie 28. august 2018

Bratislavčania vlani vyprodukovali okolo 162.000 ton odpadu, väčšina sa spálila


Okolo 162.000 ton odpadkov v roku 2017 odviezla z firiem a domácností v hlavnom meste bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Údaje poskytla jej hovorkyňa Beáta Humeniková. Väčšina - okolo 137.000 ton, skončila v spaľovni. Zvyšok sa ďalej spracoval.

Do spaľovne v Bratislave priamo putuje komunálny odpad z čiernych kontajnerov. Toho vlani OLO odviezol takmer 120.000 ton.

Sklo, ktorého Bratislavčania vlani vytriedili 6683 ton, naopak, ako jediné putuje priamo odberateľom na ďalšie zhodnotenie. Preto ho aj zbiera samostatné vozidlo.

"Tento druh odpadu je najčistejší," vysvetlila Humeniková.

Samostatné vozidlo zbiera aj bio odpad z hnedých kontajnerov, ktorý putuje do kompostárne. Minulý rok ho OLO odviezlo 3415 ton.

Časť bioodpadu sa však spracuje priamo na mieste - v hlavnom meste sa v súčasnosti nachádza asi 2500 kompostérov, v ktorých sa odpad priamo spracuje.

Hnedých zberných nádob na bio odpad zo záhrad a zelene je oproti tomu 12.000.

Ostatné druhy odpadov zbiera jedno vozidlo. "Veľa ľudí si myslí, že OLO má na každý druh odpadu samostatné zberné vozidlo, čo nie je pravda.

Papier, plasty a zmesový komunálny odpad je možné zbierať do rovnakého vozidla, samozrejme, oddelene.

V praxi to funguje tak, že zberné vozidlo najskôr zbiera samostatne papier, ktorý po vyzbieraní odvezie na triediacu linku. Potom samostatne do rovnakého vozidla môže zbierať napríklad plasty," vysvetlila Humeniková.

Spoločnosť takto odviezla 8533 ton papieru a lepenky a 5043 ton plastov.

"Plasty zo žltých kontajnerov a papier z modrých kontajnerov sú odvážané na triediacu linku, kde sa dotrieďujú a následne sú odvážané odberateľom na ďalšie spracovanie," priblížila hovorkyňa.

Zo spáleného odpadu sa vyrába teplo a elektrická energia. "Tá je ďalej distribuovaná do približne 20.000 bratislavských domácností.

V roku 2017 bolo predaných 36.131 MWh elektrickej energie," doplnila Humeniková.

(TASR)
Foto: OLO
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter