Aktuálne dianie 17. september 2019

Bratislava si plánuje zobrať nový úver vo výške 10 mil. eur


Mesto plánuje obstarať nový úver vo výške 10 mil. eur v súlade so schváleným rozpočtom na tento rok. Našej redakcii to potvrdil bratislavský magistrát.

Podľa informácií hovorcu mesta Petra Bublu, v zmysle zákona môže mesto používať úvery iba na investície alebo refinancovanie starých dlhov, nie na bežnú spotrebu.

„Úver mesto použije predovšetkým na krytie spolufinancovania rekonštrukcie dúbravsko-karloveskej radiály a prípravy pokračovania petržalskej električky,“ uviedol hovorca.

Splatnosť úveru je do konca roka 2026, pri vysúťaženej fixnej úrokovej sadzbe 0,07 % p.a.. Mesto teda podľa neho v priebehu týchto 7 rokov preplatí iba okolo 30 tis. eur.

Najvýhodnejšiu ponuku spomedzi štyroch zúčastnených bánk predložila banka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Detaily o procese obstarávania budú podľa neho v materiáli na rokovanie MsZ 26. 9., kde bude mestské zastupiteľstvo tento úver aj schvaľovať.

P. Bubla pripomenul, že hlavné mesto si aj v minulosti požičiavalo na investičné projekty, keďže vlastný rozpočtový priestor na investície nemá vysoký.

V minulosti si požičiavalo napr. od Slovenskej sporiteľne v roku 2017 (20 mil. eur), či od Rozvojovej banky Rady Európy (dokopy 40 mil. eur medzi rokmi 2014-2017). 

Sadzby boli v minulosti vyššie, napr. od SLSP máme úver s úrokom 0,315 %.

(rl)

Ilustr. Foto/archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter