Aktuálne dianie 24. november 2021

Bratislava nenavrhuje mestské časti zrušiť, volá však po väčšej flexibilite


Mesto Bratislava chce posilniť svoje kompetencie, a to aj na svojom území. Bratislavčania by si v priamych voľbách volili primátora mesta a zástupcov do profesionalizovaného mestského zastupiteľstva. Kompetencie mestských častí by sa mali usporiadať tak, aby mesto mohlo dynamicky riadiť svoj rozvoj. Samospráva o tom píše v rámci prípravy plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Bratislava 2030.

Magistrát chce  väčšiu flexibilitu v deľbe úloh a zodpovedností

Magistrát pre TASR uviedol, že nenavrhuje zrušenie bratislavských mestských častí, ale chce väčšiu flexibilitu v deľbe úloh a zodpovedností. "Mesto a mestské časti by mali mať väčšiu flexibilitu rozdeliť si kompetencie sami," spresnila hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová. Bratislava sa chce usilovať aj o spoluprácu s prímestskými obcami a vyšším územným celkom (VÚC) pri hľadaní možností koordinovať územný rozvoj metropolitného regiónu. "Presná podoba bude výsledkom rokovaní a debát s mestskými časťami a VÚC. Po diskusii bude možné určiť návrhy zmien volebného systému," podotkla Rajčanová.

Mesto našlo viaceré nedostatky aktuálneho usporiadania územnej samosprávy

Pri tvorbe PHSR Bratislava 2030 našlo mesto viaceré nedostatky aktuálneho usporiadania územnej samosprávy. Ako tvrdí, s odporúčaniami na potrebu riešenia suboptimálneho fungovania existujúceho modelu samosprávy sa nestretáva len v diskusiách o Bratislave, ale aj vo výstupoch rôznych relevantných autorít. "Najnovšie v odporúčaniach Rady Európy. Cieľom stratégie mesta má byť zabezpečiť maximálnu efektivitu fungovania územnej samosprávy, ako aj rovný prístup pri poskytovaní verejných služieb tak, aby sa v meste zvyšovala kvalita života jeho obyvateľov a obyvateliek," spresnila Rajčanová. Inšpiráciou sú pre Bratislavu aj príklady modelov fungovania zahraničných metropol.

Vízie v PHSR Bratislava 2030 nie sú podľa magistrátu finálna verzia riešenia kompetenčného členenia mesta. "Tento podklad čakajú ďalšie procesné etapy, ktorých výstup by mal byť známy v budúcom roku," skonštatovala hovorkyňa s tým, že spätná väzba pri tvorbe stratégie, ktorá bude určovať smerovanie hlavného mesta do roku 2030, je o to viac dôležitá.

Pozerať na strategický rozvoj optikou "všetko zachovať po starom" by podľa magistrátu mohlo viesť k tomu, že Bratislava príde o budúce riešenia, ktoré môžu byť na prospech všetkých a vedia posilniť kompetencie hlavného mesta. "Vyššie uvedené zmeny však, navyše, vyžadujú zmenu zákonnej úpravy, teda prijatie noviel Národnou radou SR," podotkla Rajčanová. Materiál, na ktorom pracuje pracovná skupina PHSR pre ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, podlieha  pripomienkovaniu, a to aj bratislavských mestských častí, a rokovaniu a schvaľovaniu mestského zastupiteľstva.

TASR, 

foto: tasr

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter