Aktuálne dianie 17. október 2019

Bratislava má asi 2 300 nájomných bytov, Brno ich má zhruba 29-tisíc


Mesto Bratislava prostredníctvom svojho Metropolitného inštitútu spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov.

Samospráva chce aj týmto spôsobom riešiť nedostatok nájomných bytov v meste.

V tomto smere pripravuje aj rekonštrukcie existujúcich bytov, chystá koncepciu spolupráce s developermi i finančnými inštitúciami, aby sa počet nájomných bytov v Bratislave zvýšil.

Vo štvrtok o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo.vMagistrát priznáva, že v otázke nájomného bývania má Bratislava veľký dlh a v rámci hlavných miest V4 je na tom najhoršie.

"Máme najnižší počet mestských nájomných bytov," skonštatovali zástupcovia bratislavskej samosprávy.

Bratislava podľa ich slov potrebuje nájomné byty, aby si mohla plniť svoju zákonnú povinnosť poskytnúť náhradné nájomné bývanie obyvateľom reštituovaných domov, ktorých má v evidencii vyše 500. 

"Bratislava pre svojich obyvateľov potrebuje zabezpečiť dostupné bývanie.

Potrebujeme viac nájomných bytov, lebo môžu pomôcť motivovať ľudí, aby sa zamestnali pre Bratislavu ako mestskí policajti, opatrovateľky, zdravotné sestry či učitelia," vyhlásil Vallo. 

Zo všetkých bytov v Bratislave (vyše 204.000) je podľa mesta len zhruba jedno percento (asi 2300 bytov) nájomných, ktoré sú v priamej správe mesta alebo v správe či vo vlastníctve mestských častí.

Brno má pritom k dispozícii 29.000 nájomných bytov. "Našou ambíciou je nastaviť systém výstavby tak, aby mesto mohlo zabezpečovať 200 nájomných bytov ročne počas desiatich rokov," skonštatoval Vallo s tým, že Bratislave chýba celkovo 40.000 bytov a treba vytvoriť približne 4000 mestských nájomných bytov.

"Rozbehli sme všetky procesy tak, aby sme do konca volebného obdobia v roku 2022 mohli mať pripravených alebo rozpracovaných približne 1000 bytových jednotiek," podotkol primátor.

S procesom prípravy rekonštrukcie objektov vo vlastníctve mesta už magistrát začal. Rozpracované má objekty v lokalitách ako Zámocké schody, Ventúrska či Pri Habánskom mlyne.

Bratislava začína postupne vyhlasovať architektonické súťaže na nájomné bytové domy na mestských pozemkoch. Prvá súťaž bude na nájomný bytový súbor na Terchovskej ulici.

Vzniknúť tam má 81 nájomných bytov. V najbližších dňoch bude súťaž zverejnená vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Súťažné podmienky schválila Slovenská komora architektov. Zadaním je nájdenie vhodnej formy pre bytový súbor v lokalite vymedzenej ulicami Galvaniho, Banšelovou a Terchovskou s veľkosťou zhruba 5000 štvorcových metrov.

"To, čo obyvatelia okolitých ulíc môžu touto výstavbou získať, sú odhlučnenie Terchovskej a Banšelovej ulice, dodatočné parkovacie miesta, nová zeleň, stromy a spoločenské priestory," deklaruje mesto.

S výstavbou počíta v rokoch 2022 až 2023 a s odovzdaním bytov v roku 2023. Na nové nájomné bytové domy vyhlási bratislavská samospráva aj ďalšie súťaže.

Ako je na tom BRNO?

Mesto Brno má spracovanú Stratégiu bývania mesta na roky 2018 – 2030.

Z neho vyplýva, že Brno malo vo svojom vlastníctve k 31. 12. 2016) 28 696 bytových jednotiek, ktoré sa nachádzajú v 1 726 domoch či domových celkoch.

Mestským častiam je z tohto počtu zverených 28 099 bytov v 1 662 domoch.

Zostávajúcich 64 domov, v ktorých sa nachádza 597 bytov,  je v správe Odboru správy majetku Magistrátu mesta Brna V Brne k 31. 12. 2016 bolo celkovo 183 674 bytov, z toho obecných bolo 15,6 %.

Nájomné a sociálne byty vo Viedni

Už v roku 2017 prebiehala vo Viedni výstavba novej mestskej časti Viedne, v ktorej by malo vzniknúť 10 000 nových verejne dotovaných bytov pre vyše 20 000 obyvateľov.

TASR v roku 2018 informovala, že V rakúskom hlavnom meste tento rok zosilnie výstavba sociálnych bytov s úsilím zachovať aj ich prístupné nájomné. Zvýšenie ich výstavby je výsledkom rastu počtu obyvateľov.

Nový šéf spoločnosti Sozialbau AG Josef Ostermayer sa sústredí na výstavbu kvalitných nájomných bytov. Tento rok by sa ich malo vo Viedni dokončiť asi 2200, čo by bol historický rekord.

Veľkou výzvou pre organizátorov výstavby sociálnych bytov sa stávajú ceny pozemkov.

Vo Viedni je vďaka angažovanej politike člena mestskej rady Michaela Ludwiga limit na štvorcový meter plus/mínus 300 eur, v Salzburgu až 700 eur.

V súčasnosti zostáva stavebná činnosť v krajine veľmi silná. Pri limitovaných kapacitách stavebných firiem sa ich ceny dvíhajú.

Ostermayer vo svojom päťročnom funkčnom období predpokladá, že sa záujem o sociálne byty napriek zvýšeniu tempa ich budovania nezníži.

Do začiatku leta minulého roku bolo na zoznamoch čakateľov na ne 86 500. Niektorí by sa v nich mohli nachádzať viackrát, ale to nie je podstatné.

Napríklad v krajinách ako sú Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, a pod., tvoria nájomné byty až 50 % a viac z celkového počtu bytov, ktoré sú dostupné na bývanie.

(TASR, red)

Ilustr. Foto: Archív Br. kuriér 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter