Aktuálne dianie 18. február 2021

Bratislava chce v Sade Janka Kráľa získať objekt, v ktorom sídlil erotický klub


Mesto Bratislava chce v Sade Janka Kráľa získať do svojho vlastníctva posledný objekt, ktorý nevlastní. Je ním nehnuteľnosť, v ktorom sídlil erotický klub. Magistrát deklaruje, že bude striktne dbať na dodržiavanie funkčného využitia územia Sadu Janka Kráľa, a to aj v prípade, že sa mu objekt nepodarí získať.

Mesto má záujem o kúpu nehnuteľnosti na území Sadu Janka Kráľa

Bratislava považuje Sad Janka Kráľa za významný verejný priestor, ktorý má v pláne komplexne zveľaďovať a zabezpečiť jeho adekvátne využitie. "Mesto má preto záujem o kúpu nehnuteľnosti, ktorá sa na území Sadu Janka Kráľa nachádza a predstavuje posledný objekt, ktorý v tomto vzácnom priestore mesto nemá vo svojej správe," informovala TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Mesto prejavilo záujem o nehnuteľnosť v areáli sadu už koncom roka 2020. Prvotná suma, akou objekt majiteľ ohodnotil, je však pre mesto momentálne privysoká. Magistrát však má o budovu naďalej záujem, a preto pokračuje v rokovaniach. "Súčasného majiteľa sme vyzvali na zváženie zreálnenia ceny. Mesto si tiež nechalo vypracovať odborné analýzy na ocenenie predmetného majetku," podotkla Rajčanová.

Objekt mi mohol poslúžiť ako sociálne zariadenie či na cenovo dostupné občerstvenie parku

Bratislavská samospráva v Sade Janka Kráľa začala s komplexnou revitalizáciou dlho zanedbávanej zelene a mobiliáru. Objekt chce využiť na doplnenie nevyhnutnej vybavenosti parku pre zvýšenie komfortu návštevníkov. "Môže ísť o verejné a dôkladne udržiavané sociálne zariadenie, cenovo dostupné občerstvenie, prípadne zázemie pre verejné kultúrne podujatia, ktoré využijú priľahlé amfiteátrové sedenie," priblížila Rajčanová. V prípade, že mestu sa nepodarí tento objekt získať, deklaruje, že bude striktne dohliadať na dodržiavanie funkčného využitia tohto územia, ktoré je definované ako stabilizované územie. Žiadny mestský pozemok v Sade Janka Kráľa mesto neplánuje predávať.

Bratislava vlastní všetky pozemky v okolí objektu

Bratislava, ktorá je vlastníkom všetkých okolitých pozemkov a taktiež správcom komunikácií, zároveň plánuje zásadne obmedziť prístup vozidiel k tomuto objektu, keďže v samotnom sade by sa žiadne vozidlá nachádzať nemali. Ako vlastník parku požiada mestskú časť Petržalka taktiež o "opatrný prístup" pri schvaľovaní prevádzkovej doby zariadenia a mesto nebude súhlasiť s nonstop prevádzkou.

Samospráva pripomína, že Sad Janka Kráľa s priľahlým nábrežím Dunaja je národnou kultúrnou pamiatkou chránenou zákonom o ochrane pamiatkového fondu. Predmetná parcela je zároveň súčasťou regionálneho biocentra. "Vzhľadom na to bude potrebné možnosti prípadného budúceho využitia jestvujúceho objektu konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Bratislava, Mestským ústavom ochrany pamiatok a orgánmi ochrany prírody," podotkla Rajčanová.

TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter