Aktuálne dianie 11. december 2017

Asfaltová Bratislava? Magistrát asfaltuje chodníky aj na Námestí SNP


Obyvatelia Bratislavy si všimli, že za posledné obdobie magistrát hlavného mesta asfaltuje množstvo komunikácií i chodníkov.

Ide o „tmavý“ asfalt a otázne je, či je tento cestný asfalt vhodný aj do historického širšieho centra Bratislavy. Vzniká nám „Asfaltová Bratislava?“

Stará Bratislava mala pomerne peknú a zaujímavú dlažbu na chodníkoch i cestách (foto dole).

Dnes ju aj na chodníkoch nahrádza nepekný cestný asfalt a to aj v širšom historickom centre mesta.

Na mnohých úsekoch by ale bola určite bola vhodnejšia buď historická, alebo iná vhodná a flexibilná dlažba.

Platí to napríklad aj o Námestí SNP, ktoré sa mení na „pruhované“ námestie, posiate rôznymi farebnými druhmi povrchu aj v dôsledku rôznych rozkopávok.

Namiesto toho, aby sa pokračovalo napríklad v dlažbe, ktorá je na Poštovej ulici.

Bratislavský magistrát sme sa pýtali, prečo mesto pokrýva Bratislavu nepekným tmavým asfaltom....

Radi by sme vedeli, kde magistrát k takému, zrejme lacnému asfaltu prišiel, ktorá firma ho dodáva a na základe čoho (súťaž?) a za akých zmluvných podmienok + cena asfaltu a práce.

Ďalej sme sa pýtali, prečo magistrát aspoň v centrálnej oblasti mesta nejde do krajšej formy zemnej pokrývky v podobe (zámkovej) či inej dlažby, alebo iného kombinovaného materiálu, ktorý je „poddajnejší“ a nemusí sa rozbíjať v prípade budúcich rozkopávok...

Magistrát odpovedal, že v týchto dňoch finišuje s plošnými opravami komunikácií, chodníkov a zastávok MHD na území celého mesta.

„Opravených bude viac ako 200 000 m² vozoviek, viac ako 20 000 m² chodníkov a spevnených plôch a 19 zastávok MHD.

Práce sú realizované na základe platných zmlúv, ktoré sú zverejnené na stránke hlavného mesta SR,“ uviedlo pre Bratislavský kuriér mesto.

Podľa magistrátu ide vo väčšine prípadov o opravu povrchu vozovky, ktorou sa zabezpečí, aby vozovka umožnila bezpečnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu i pohodlnú premávku vozidiel.

Ide o opravu komunikácii, pričom je vymieňaná ložná a obrusná vrstva vozovky.

Nejde teda o rekonštrukcie pri ktorých by dochádzalo k zmene skladby konštrukcií vozoviek a chodníkov.

Mesto ďalej pripomína, že na výrobu asfaltových zmesí pre pokládky na komunikáciách sú použité modifikované asfalty podľa STN EN 14023 PMB 45/80-75.

Používané zmesy sú určené na komunikácie s triedou dopravného zaťaženia I., teda sú určené na diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy.

Uvedený typ povrchu sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou voči trvalým deformáciám. „Používané sú teda len tie najkvalitnejšie modifikované asfalty,“ tvrdí v stanovisku magistrát.

Dočasná oprava na Nám. SNP

Ako nás ďalej informovali z magistrátu, oprava chodníkov na Námestí SNP (úsek od domu č.3 po dom č.11), má najmä bezpečnostný a udržiavací rozmer.

„Ide pritom o dočasné riešenie, nakoľko na verejný priestor Námestia SNP, predpolia tržnice a Kamenného námestia sa pripravuje komplexný projekt revitalizácie, z ktorého vyplynú aj parametre na dlažbu a iné technické riešenia na komunikáciách.

FOTO: Príklad necitlivého osadenie vysokých obrubníkov na frekventovanej zóne, ľudia sa tu často potkýňajú

FOTO: O niekoľko metrov ďalej už môžu byť obrubníky okolo stromov nízke...

Na opravu 50 km ciest, 10 km chodníkov, 19 ník na zastávkach MHD a bezbariérových úprav priechodov pre chodcov hlavné mesto vyčlenilo tento rok 9 mil. eur vo svojom rozpočte,“ uviedlo hlavné mesto.

Kto v Bratislave asfaltuje a opravuje cesty?

Z výsledku verejného obstarávania, uverejnenom vo Vestníku č. 138/2017 zo dňa 14. júla 2017 vyplýva, že magistrát, z deviatich záujemcov uchádzačov o projekt komplexného zabezpečenia plošných opráv povrchu vozoviek, chodníkov a miestnych komunikácií I. a II. triedy, povrchov zastávok mestskej hromadnej dopravy, údržby prieťahov štátnych ciest na území hlavného mesta, vybral štyroch:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Pittel + Brausewetter s.r.o., HOCHTIEF SK s.r.o., a MBM-GROXJP, a.s..

Celkové množstvo prác je determinované zabezpečením prác opráv povrchov na pozemných komunikáciách v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116 m² a rozsahom celoročného vyspravovania výtlkov v pracovných dňoch, dňoch pracovného voľna i pracovného pokoja.

Celková hodnota obstarávania (bez DPH) je 24 000 000,00 eur bez DPH.

(red, rl)

Foto: BK a google.sk

Štefánikova ulica kedysi

Jesenského kedysi

5 komentárov
ODPOVEDAŤ Oskar Pompa | 31. 8. 2018, 20:12

Dobrý deň, celé zle, znova a opäť škaredá, lacná, neodborná fušerina, ach, kedy už konečne odíde táto zdegenerovaná bunka??? Dlažba na námestí má vyzerať úplne inak!!! Bárjako porobené, hanbím sa, dajte to konečne urobiť študovaným architektom, veď to je námestie v hlavnom meste, to nie je chodník pred ošťatou krčmou!!!!!!!!!! Kto má takéto veci na starosti, banda amatérov, poberajúca výplaty a odmeny... Vivat Slovakia :(

ODPOVEDAŤ Fero Simon | 14. 12. 2017, 09:33

Pri asfaltovaní sa rýchlejšie minú peniaze ,ktorými sa môžeme pochváliť kolko a za akú krátku dobu sme to stihli.Čierna farba je dobrá ,dlho budeme smútiť za peniazmi ktoré sa môhli využiť na pálčivejšie problémy mesta.Vďaka Vám radným !

ODPOVEDAŤ johan | 13. 12. 2017, 09:31

Asfalt - neasfalt, PánBoh zaplať. S potešením sme prijali aj opravu chodníka na SNP poza partizána smerom k Hl. pošte. Fajn ! Prečo to ale trvalo 10 rokov a prečo ten asfaltový cirkus musia robiť v zime to nevie ani sám PánBoh . Amen

ODPOVEDAŤ Ernest Huska | 12. 12. 2017, 20:15

Téma asfalt v meste ? Asfalt je tou hmotou, ktorá v meste pokrýva najväčšie množstvo plôch a oplatí sa ním zaoberať (čí menej tým lepšie, dlažba by tu bola vhodnejšia).Ale dobre, asfaltuje sa. Hl.mesto samozrejme používa ten najlacnejší, tmavý, zo skúsenosti a komunikácie so stavebnými firmami viem, že je to často už raz použitý, odfrézovaný a znovu použitý. Aj preto je lacnejší a aj preto menej vydrží a aj preto sa dáva na chodníky. V období zmeny klímy smerom ku letnému prehrievaniu, by bolo vhodnejšia zmena jeho farebnosti smerom ku svetlejším farbám, čím by sa zvýšila jeho odrážavosť a tým znížila jeho schopnosť akumulácie tepla. Asfalt v lete cez deň teplo naakumuluje a v noci zase vyžaruje, čím sa stáva, že v lete pre spánok príjemný rozdiel medzi dennou a nočnou teplotou, sa týmto znižuje. Asfalt skutočne nemusí byť tmavej farby, už teraz existujú vhodne zosvetlovacie pigmenty a je to „len“ otázka ceny. (v Petržalskom okrášľovacom spolku- čo je iný spolok ako BOS - máme za to, že by bolo možné uvažovať aj o tom, aby mesto odporúčalo o pri novostavbách, akej farby by mali byť najmä na juh otočné fasády. Sú mestá, kde farebnosť budov nie je odporúčací ale záväzný faktor pre stavebníka, ale to by zrejme muselo dôjsť k zmene stavebného zákona) .Ale poďme nazad k asfaltu. To že tento asfalt je nepriepustný a aj napršaná voda sa okamžite odkanalizuje, za čo mesto zase musí vodárňam platiť za zrážkovú vodu, je ďalšie mrhanie prostriedkami mesta. Rozmýšľam, že ktoré to mesto prijalo strategický materiál o Adaptácii mesta na zeny klímy ? Ano, Bratislava. Tí čo objednali asfaltérov zjavne nečítali...

ODPOVEDAŤ T.L.J. | 11. 12. 2017, 19:27

"Viedenská škola architektúry" + diktát "Princa Krasoňa" = HNUS !!!

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter