Aktuálne dianie 14. máj 2024

100 rokov SND. Milovníci Slovenského národného divadla, zbystrite pozornosť!


Na konci mája sa do rúk nadšencom umenia dostane vzácna publikácia, ktorá zachytáva 100-ročnú históriu Slovenského národného divadla (1920 – 2020) rekonštrukciou stovky emblematických inscenácií činohry, opery a baletu.

Výber toho naj

Príbeh Slovenského národného divadla sa začal písať jeho konštruovaním v roku 1920. Za sto rokov diváci dostali pozvánky na takmer tritisíc premiérových večerov. Vybrať z nich symbolickú stovku bolo pre autorov publikácie nesmierne náročné. Veď v činohre bolo za sto rokov na repertoári do tisícsedemsto titulov, v opere a operete naštudovali do deväťstopäťdesiat diel a v balete sa odohralo do tristopäťdesiat premiér. Tvorivé tímy sa rozhodli pre pomerné zastúpenie z jednotlivých umeleckých súborov, a tak tri samostatné zväzky obsahujú zaujímavé čítanie a aj množstvo doteraz nepublikovaných informácií.

Pre budúce generácie

„100 rokov Slovenského národného divadla predstavuje dejiny našej vrcholnej profesionálnej scény inak, než býva zvykom. Namiesto klasického chronologického prístupu k dejinným udalostiam či sledovania vývinu jednotlivých divadelných zložiek (dramaturgia, réžia a ďalšie) upriamujú autori pozornosť na vybraté inscenácie prostredníctvom ich rekonštrukcií, sprítomňujú umelecké výsledky súborov i jednotlivcov v spoločensko-politickom kontexte,“ uvádza Dagmar Podmaková zo Slovenskej akadémie vied/SAV, ktorá iniciovala niekoľkoročný výskum, ktorý možno datovať od roku 2011. „Rád by som vyzdvihol precíznu prácu celého tímu, ktorý sa podieľal na vzniku tejto publikácie, a poďakoval sa im za ich nasadenie. Výsledkom je mimoriadne dielo, ktoré ostane dôležitým zdrojom a odkazom pre ďalšie generácie, a som poctený, že práve za môjho mandátu sa podarilo vydať túto vzácnu publikáciu,“ dodal generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Krstným otcom publikácie bude legendárny herec Martin Huba. Spoluvydavateľmi exkluzívneho trojzväzkového diela Sto rokov Slovenského národného divadla sú SND a vydavateľstvo SLOVART, s.r.o.

 (bk)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter