Urbanizmus a výstavba 2. október 2019

Zdržanie prác na rekonštrukcii radiály mesto mrzí, nový odhad dokončenia v Karlovej Vsi je 17. november


Bratislavský magistrát mrzí zdržanie rekonštrukčných prác na Karlovesko-dúbravskej radiále. Informovali o tom na stretnutí s občanmi v DK Dúbravka, na ktorom sa zúčastnili primátor Matúš Vallo s vedením mesta spolu so starostom Dúbravky Martinom Zaťovičom a starostkou Karlovej Vsi Danou Čahojovou. 

Ako informoval hovorca mesta Peter Bubla, zdržanie prvej etapy malo byť do konca októbra tohto roku. 

„Dnes už ale, bohužiaľ, vieme, že kvôli viacerým pochybeniam na strane dodávateľa, nebudú niektoré prvky pozdĺž električkovej trate v úseku 1. etapy po obratisko Karlova Ves (napr. nástupištia a prechody) dokončené v rovnakom čase, ako samotná električková trať.

Čo zároveň znamená, že ani nový úsek električky nebude v tom čase odovzdaný do užívania. Dodávateľovi sme jasne komunikovali, že akékoľvek meškanie po 31. októbri bude znamenať sankcie,“ uviedol.

Informoval ďalej, že od dodávateľa má magistrát aktuálny odhad dokončenia všetkých prác a kolaudácie úseku od Molecovej po obratisko Karlova Ves 17. novembra.

„Toto je teda termín, do ktorého počítame so súčasnou výlukou električiek.

Následne by od 18. novembra mala električka X6 premávať od centra až po obratisko Karlova Ves. Medzi obratiskom a Dúbravkou bude naďalej premávať náhradná autobusová linka X5.

Od 21. decembra, kedy má byť ukončená rekonštrukcia Dúbravsko-Karloveskej radiály v úseku obratisko Karlova Ves – Damborského, by mala byť spustená aj kompletná električková preprava až po koniec Dúbravky,“ konštatoval P. Bubla.

Prvá etapa modernizácie v úseku Molecova – obratisko Karlova Ves sa začala 22. júna 2019 a podľa pôvodného harmonogramu mala trvať do konca septembra. Pri rekonštrukcii električkovej trate v tomto úseku však došlo k zdržaniu niektorých prác.

Po odkopaní celého koľajového spodku radiály sa našli inžinierske siete v inej hĺbke ako predpokladal projekt. Preto bolo nutné prerobiť projekt drenáže, ktorá bola s nimi v kolízii.

Rovnako boli nájdené nové siete, ktorých správcovia neboli známi. Táto situácia mala dopad aj na zmenu projektov rekonštrukcie, ktoré podliehajú schvaľovaciemu procesu, a tým pádom mala dopad aj na následnosť ostatných vykonávaných činností.

„Zdržanie prác na rekonštrukcii radiály nás mrzí a za znížený komfort cestovania sa obyvateľkám a obyvateľom Karlovej Vsi a Dúbravky ospravedlňujeme.

Veríme, že tento dočasný diskomfort vykompenzuje všetkým cestujúcim rýchlejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie cestovanie verejnou dopravou,“ dodal hovorca hlavného mesta.

(red)

Foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter