Urbanizmus a výstavba 28. máj 2019

Zámer obnovy chátrajúceho Esterházyho paláca možno ožije, MsZ prerokuje prenájom pozemkov


Zámer rekonštrukcie schátraného Esterházyho paláca na Kapitulskej ulici v historickom centre Bratislavy opäť ožíva.

Na štvrtkové (30. 5.) rokovanie bratislavského mestského zastupiteľstva je totiž predložený materiál s návrhom na prenájom mestských pozemkov spoločnosti Esterhazy Real Estate,

ktorá ho potrebuje na vydanie stavebného povolenia na obnovu paláca.

Účelom navrhovaného prenájmu je výstavba a užívanie prístupovej komunikácie (zo Staromestskej ulice do podzemných garáží plánovaných v areáli Esterházyho paláca)

a časti tunela popod parkánový múr do priestorov Esterházyho paláca.

Ten má slúžiť ako dočasný zásobovací tunel a po dokončení rekonštrukcie Esterházyho paláca a jeho prebudovaní má byť trvalým vjazdom do podzemných garáží.

Prenájom mestských pozemkov navrhuje hlavné mesto na dobu neurčitú za 18 eur za meter štvorcový na rok,

čo predstavuje ročne sumu 8730 eur. Či a za akých podmienok budú pozemky prenajaté, rozhodnú vo štvrtok mestskí poslanci. 

"Spoločnosť Esterhazy Real Estate, ako nový vlastník areálu Esterházyho paláca, potrebuje na vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Esterházyho paláca preukázať k pozemkom,

dotknutým prístupovou komunikáciou a tunelom popod parkánový múr, vlastnícke alebo iné právo," zdôvodňuje hlavné mesto.

Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP) vo svojom stanovisku k nájmu uvádza, že Esterházyho palác je národnou kultúrnou pamiatkou.

MÚOP sa palácom zaoberá po výskumnej a metodickej stránke od roku 1984.

Je v úzkom kontakte s investorom a poskytuje mu na vyžiadanie metodickú a výskumnú podporu so zámerom plnenia úloh, nariadených Krajským pamiatkovým úradom Bratislava.

V stanovisku sa ďalej uvádza, že je krajne dôležité urýchliť pamiatkovú obnovu paláca, ktorý sa nachádza vo veľmi zlom technickom stave.

"Podľa MÚOP mieni investor obnovy postupovať presne podľa pokynov Krajského pamiatkového úradu Bratislava a chce vrátiť objektu palácový charakter.

V záujme záchrany vzácneho historického paláca MÚOP odporúča uzavrieť s investorom, spoločnosťou Esterhazy Real Estate,

zmluvu na prenájom dotknutých pozemkov," spresnilo mesto. MÚOP ponúka prevziať úlohu odborného dohľadu za hlavné mesto.

Mestské oddelenie dopravného inžinierstva s nájmom pozemkov súhlasí s podmienkou, že pozemky budú využívané ako prístupová komunikácia zo Staromestskej ulice k stavbe.

V prípade navrhovanej zmene výstavby podzemnej garáže na podzemnú garáž s výťahom a pojazdným zakladačom žiada predložiť výpočet statickej dopravy podľa aktuálne platnej technickej normy.

Oddelenie, vzhľadom na riešenie dopravného pripojenia zo Staromestskej ulice,

žiada posúdiť vplyv nárastu dopravného zaťaženia nového investičného zámeru na priľahlú komunikačnú sieť i jej križovatky a navrhnúť opatrenia na zachovanie optimálnej situácie po výstavbe.

Keďže výstavbou tunela dôjde k zásahu do parkánového múru a múru mestských hradieb, mestský Generálny investor Bratislava (GIB) požaduje,

aby projektová dokumentácia bola ešte pred zaslaním na Krajský pamiatkový úrad Bratislava a stavebný úrad predložená GIB na pripomienkovanie a odsúhlasenie.

Dôvodom je, že v súčasnosti sa vyhotovuje projektová dokumentácia rekonštrukcie mestských hradieb.

(TASR)
Ilustr. foto: Archív Br.kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter