Urbanizmus a výstavba 9. december 2019

Výzva za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika


So znepokojením vnímame rozhodnutie vedenia hlavného mesta SR Bratislava vybudovať električkovú trať v pešej zóne pred Slovenským národným divadlom - v priestore Pribinovej ulice, priečne cez námestie pred SND a centrom Eurovea.

Výzvu nám zaslal architekt Braňo Kaliský. Uverejňujeme ju v plnom znení. 

Rovnako znepokojene vnímame, že Magistrát hlavného mesta SR Bratislava rozhoduje v tomto prípade v rozpore s vlastným Územným plánom mesta a Zóny. Námestie pred SND je verejným priestorom na území hlavného mesta s významnými kultúrnymi, urbanistickými a architektonickými hodnotami.

Novovybudovaná pešia zóna na námestí, oslobodená od všetkých foriem obslužnej dopravy je miestom spoločenských kontaktov, vytvára možnosti pre nerušený peší pohyb a realizáciu rôznych open air podujatí.

V súčasnosti neplní svoju funkciu úplne, keďže ešte nie je dokončená druhá a tretia časť komplexu Eurovea. Nie je dobudovaný plánovaný zelený bulvár spájajúci centrum Starého Mesta, námestie pred SND, Euroveu II a v budúcnosti Zimný prístav, tak ako to Magistrát schválil ešte v roku 2003 Urbanistickou štúdiou Zóna Pribinova.

Zavedenie mestskej hromadnej dopravy cez námestie pred SND by potenciál a jedinečnosť tejto pešej zóny významne narušilo. Jeho horná časť pod terasou a vstupom do SND by sa stala rušivým dopravným koridorom so všetkými dôsledkami, ktoré pravidelná mestská hromadná doprava so sebou prináša.

Pôvodná plocha námestia by sa tak rozdelila na dve časti, rovno pred vstupom do divadla by vznikla trvalá dopravná bariéra. Vybudovaním električkovej trate by v tejto voľnej pešej zóne pribudlo koľajisko, trakčné vedenie so stĺpmi, čo by významne poškodilo estetické hodnoty priestranstva a fasády SND. Hluk a vibrácie električiek by sa šírili okolím, pohyb električiek priamo v pešej zóne by negatívne ovplyvňoval bezpečnosť a oddychovú, pobytovú kvalitu námestia.

Vybudovanie električkovej trate považujeme za degradáciu a znásilnenie verejného priestoru pred Slovenským národným divadlom, prepojeného symbolicky s riekou, na ktorej naše hlavné mesto leží - tento verejný priestor má vo väzbe na monument M. R. Štefánika celoštátny význam.

Ide o rozhodnutie, ktoré zásadne a negatívne poznačí rozvoj mesta a máme za to, že pri ňom treba zohľadňovať nielen cenu výstavby, či výlučne dopravné atribúty, ale aj kultúrne, spoločenské, architektonické a urbanistické hodnoty, ako aj celkový potenciál tohto významného verejného priestoru, berúc na zreteľ ďalší rozvoj územia.

Technokratické dáta nemôžu byť určujúcim faktorom tam, kde bol na základe zadefinovaného architektonického zámeru vybudovaný unikátny spoločenský priestor pešej zóny, medzi erbovou národnou umeleckou inštitúciou SND a priľahlým námestím.

Nie je možné, aby občania Slovenska prišli pre takýto hrubý zásah vedenia mesta o existujúci verejný priestor slobodného pohybu, ktorý bol súčasťou dlhoročných príprav, projektovania a výstavby nového centra kultúry a voľnočasových aktivít, aké nemá Bratislava pre nekultúrne a necitlivé zásahy bývalých vedení mesta nazvyš. 

Žiadame vedenie mesta o také riešenie, ktoré by vylúčilo plánovanú električkovú trať medzi SND a priľahlým námestím pred budovami Eurovea a ponechalo tento jedinečný verejný priestor iba pre chodcov, a tým zachovalo a ďalej rozvíjalo hodnoty, ktoré tento vzácny priestor pre naše mesto priniesol. 

Žiadame, aby vedenie mesta vylúčilo plánovanú električkovú trať medzi SND a priľahlým námestím a pre výstavbu tratí hromadnej dopravy využilo ďalšie možnosti v teritóriu zóny Pribinova - Landererova - Mlynské nivy tak, aby nedošlo k strate pešej zóny, ktorá bola vybudovaná so zámerom slobodného pohybu chodcov v existujúcom kultúrno-spoločenskom priestore.

Podporovatelia Výzvy za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M.R.Štefánika:

Ján Bahna, architekt; Peter Bauer, architekt; Ján Budaj, politik; Dana Čahojová, komunálna politička, iniciatíva Naša Bratislava; Pavol Demeš, analytik a aktivista; Patrik Guldan, historik; Juraj Hrabko, publicista; Martin Huba, herec; Mikuláš Huba, ekológ; Jarmila Husenicová, architektka; Pavol Imrich, odborník na autorské právo; Sabina Jankovičová, historička umenia; Dušan Jamrich, herec; Braňo Kaliský, architekt; Milan Kňažko, herec; Ingrid Konrad, architektka; Ladislav Kováč, vedec; Stanislav Krajči, aktivista, platforma Stojíme pri kultúre; Ondrej Kramár, architekt; Alexandra Kusá, historička umenia a architektúry; Martin Leginus, dirigent; Jakub Lipták, aktivista, iniciatíva Ľudská mierka; Jozef Lupták, hudobník; Peter Mikuláš, koncertný umelec; Roman Polák, režisér; Anton Popovič, hudobník, aktivista; Adrian Rajter, muzikológ; Rudo Sikora, výtvarník; Ronald Šebesta, hudobník; Ľuboš Šrámek, hudobník; Juraj Štern, pedagóg, rektor Paneurópskej vysokej školy; Ľubica Trubíniová, enviromentálna aktivistka; Nina Vidovencová, teoretička umenia, platforma Stojíme pri kultúre; Peter Žalman, architekt;

(red)

Vizualizácia/Obrázok: Autori výzvy

19 komentárov
ODPOVEDAŤ Peter Vavro | 19. 12. 2019, 09:36

Jednoznačne podporujem výzvu na zachovanie pešej zóny pred novostavbou SND bez dodatočného vybudovania električkovej trasy.

ODPOVEDAŤ Dagmar Štefunková | 12. 12. 2019, 20:17

Som proti tejto petícií. SNP a Obchodna je tiež kľudová zóna a električka tam patri.. Koľko m2 dokopy je kľudová zóna bez aut v tomto pripade? Je len pred divadlom. A ďalšia vec - predstavte si aké je asi "príjemné" čakať na elektricku na zastavke napr. na rušnej Karadžičovej... Aj my cestujúci MHD si zaslúžime príjemné prostredie!

ODPOVEDAŤ Ing.Lýdia Mikulcová | 12. 12. 2019, 14:48

Príspevok porušil kódex slušného správania.

ODPOVEDAŤ Bc. Filip Májek | 11. 12. 2019, 17:46

Podporujem Výzvu na zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím R.M.Štefánika.

ODPOVEDAŤ Ing.Kornélia Kasmanová | 11. 12. 2019, 05:59

Podporujem Výzvu za zachovanie pešej zóny medzi novým SND a Nábrežím M.R.Štefánika .

ODPOVEDAŤ Slavomír Bachorík | 10. 12. 2019, 10:57

Som za zachovanie pešej zóny pred novou budovou SND a Euroveu.

ODPOVEDAŤ Lukrécia Bílková | 10. 12. 2019, 02:53

V plnej miere podporujem výzvu za ZACHOVANIE PEŠEJ ZÓNY medzi SND a nábrežím M.R. Štefánika !!@

ODPOVEDAŤ Mária Munková | 10. 12. 2019, 02:12

Som za zachovanie pešej zóny pred novým SND.

ODPOVEDAŤ eva norbertova | 9. 12. 2019, 16:45

Kde sa dá podpísať táto výzva?

ODPOVEDAŤ Jana Jelenčiaková | 9. 12. 2019, 16:41

Som proti vedeniu električky medzi Eurovea a SND. Toľko sa hovorí o pešej zóne a teraz ju idete zobrať. Priestor je malý na električku - má len cca 12 m. Už raz sa radnica snažila klamstvami a zavádzaním presadiť nevhodný projekt 4-prúdovku do Petržalky. Teraz sa to deje opätovne, len ide o električku pred SND. Argumenty, že aj vo svete ide električka pred divadlom neobstoja. Zabudli ste povedať, že tam sú značne širšie ulice a nebolo to rušenie pešej zóny. Do Eurovea a SND sa už teraz dostaneme pohodlne električkou od UK je to cca 5-10 min.chôdze, chodia sem autobusy. Ak by ste chceli riešiť dopravu pre novú výstavbu na Nivách /to zahusťovanie výškovými budovami/, tak tam by bola električka viac vhodná po Langererovej. Myslím si ale, že je oveľa akútnejšie riešiť dopravu električky do Vralkune, dokončenie električky v Petržalke, dokončenie cesty od Pharos, riešenie cestného priecestia v Ružinove na Starej Ivanskej ceste..... A je smutné, že aj nový primátor ide v šľapajách tých predchádzajúcich.

Rudo | 10. 12. 2019, 07:55

V celom rozsahu podporujem tento komentár, aj pôvodnú výzvu, so všetkými návrhmi súhlasím ( dokončenie cesty od Pharos by mala riešiť MČ Ružinov, ktorá toto napojenie vyňala s kolaudacie celej obchod. lokality Pharos!!! ). Električka patrí na Landererovú ul. A prečo magistrát podporuje tento variant - lebo veľký ,,hráč,, J&T, navrhol už dávno tento variant trasovania električky, a hneď ako prví z veľkých developérov je ochotný aj finančne podporiť jej realizáciu - prečo asi?!

Bohumila Ferenčuhová | 11. 12. 2019, 15:46

Súhlasím s výzvou aj s komentárom pani Jany Jelenčiakovej.

ODPOVEDAŤ Igor Bobro | 9. 12. 2019, 15:30

Som proti tejto výzve a to preto že je demagogická a zavádzajúca

Ing. Štefan Tóth | 9. 12. 2019, 20:00

Pán Bobro, prosím Vás keby ste boli taký láskavý a uviedli dôvody pre ktoré považujete výzvu za demagogickú a zavádzajúcu (aspoň dva, nakoľko hovoríte o dôvodoch).

Marek Mago | 10. 12. 2019, 17:47

Tiež som proti tejto výzve. Jednoznačne bolo preukázané že je to pre mesto najvhodnejšie riešenie. Nepostavením tejto trate hrozí ešte väčší kolaps okolo roku 2025 kedy by reálne mohla fungovať, nakoľko akákoľvek iná alternatíva bude drahšia a oveľa neskôr. Som zvedavý či to všetci títo aktivisti čo to reálne podpíšu aj uhradia

ODPOVEDAŤ PhDr. Elena Šebová | 9. 12. 2019, 13:02

Podporujem výzvu na zachvanie pešej zóny pred novým SND. Čo vlastne robí architektka mesta? Za čO BERIE PENIAZE???

Rudo | 10. 12. 2019, 08:00

Pani Ingrid Konrad, architektka mesta, dala už v minulosti negatívne stanivisko k tomuto variantu ( viackrát citivané v článkoch denníkov, aj na webe) , len jej hlas ostal pre vedenie magistrátu neakceptovateľný.

ODPOVEDAŤ Ing. Miroslav Boldiš | 9. 12. 2019, 12:49

Podporujem Výzvu na zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím R.M.Štefánika.

Viera Lichardova | 11. 12. 2019, 22:26

Podporujem výzvu za zachovanie pešej zóny pred SND a za riešenie električky inou trasou.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter