Urbanizmus a výstavba 12. december 2017

Výstavba polyfunkčného komplexu Zuckermandel ide do finále


Koncom roka 2014 sa začala výstavba novej obytnej štvrte Zuckermandel. V súčasnosti je výstavba vo finále.

Aktuálne polyfunkčná mestská štvrť Zuckermandel získala 4 ocenenia a budova patriaca korporátnemu rezidentovi – banke, získala certifikát zelenej budovy BREEAM Excellent.

Ako nás informovala hovorkyňa JTRE Daniela Stričková, v polovici septembra nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie aj na poslednú administratívnu budovu pod hradným bralom s označením CX.

„Umožnilo nám to začať dokončovať vnútorné priestory kancelárií podľa individuálnych požiadaviek klientov.

Začiatkom mesiaca sme dostali kolaudačné rozhodnutie aj na poslednú dokončenú budovu – bytový dom s označením CY, a tak môžeme postupne odovzdať novým majiteľom ďalších 33 bytov,“ uviedla.

Zuckermandel má skolaudované i tzv. „upokojené komunikácie“ v zóne. V zostávajúcej časti Žižkovej ulice sú podľa Stričkovej už hotové sadové úpravy, osadená je aj drobná architektúra a mobiliár.

Celý priestor dopĺňa moderné verejné osvetlenie. Začala sa aj výstavba jedálne v bloku CA. Má poskytovať stravovacie služby pre väčší počet ľudí.

„Aktuálne prebieha realizácia retailového priestoru Mondieu na námestí F.X. Messerschmidta, ktorú si zabezpečuje nájomca individuálne, otvorenie očakávame na jar 2018. Neskôr pribudne aj obľúbená cukráreň,“ dodala.

Dominantnou súčasťou štvrte bude námestie plynulo pokračujúce lávkou ponad električkovú trať.

Tá prepojí dunajskú promenádu a prírodný skalný masív, ktorý zohráva jedinečnú úlohu v celom koncepte.

V Zuckermandli vznikne pešia trasa z Rybného námestia cez plánovaný projekt Vydrica až na nábrežie a ďalej do River Parku.

Z dnešnej nábrežnej komunikácie sa tak má stať mestský bulvár.

Projektu Zuckermandel sa budeme venovať najmä na jar 2018.

(rl, red)

Foto: BK, viz.: JTRE

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter