Urbanizmus a výstavba 11. apríl 2019

Výstavba obchvatu: Spoločnosť D4R7 Construction sa vyjadrila k dezinformačnej kampani


Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o., zodpovedná za výstavbu ciest D4R7, sa vyjadrila k rozsiahlej dezinformačnej kampani rozpútanej v posledných dňoch.

Podľa nej výstavba ciest D4R7 spĺňa vysoké kvalitatívne štandardy preukázané aj viac ako 20 tisíc dodnes vykonanými materiálovými testami.

„Na výstavbu diaľnice sa nepoužil kontaminovaný ani nevhodný materiál. Spoločnosť D4R7 bude nasledujúcich 30 rokov zodpovedať za všetky konštrukčné chyby na diaľnici,

preto má veľký záujem o rýchle objasnenie všetkých nepodložených obvinení a úzko spolupracuje so zodpovednými štátnymi orgánmi a políciou,“ uvádza vo vyhlásení spoločnosť.

Obavy ľudí berieme veľmi vážne.

Koniec-koncov, my sme tí, ktorí sú zodpovední za bezproblémovú a dokonalú prevádzku bratislavského obchvatu v PPP modeli na najbližších 30 rokov a rovnako sami zodpovedáme za všetky chyby,

ktoré by mohli mať dopad na jej prevádzku.

Nemôžeme však akceptovať množstvo nepodložených obvinení z posledných dní a budeme sa brániť právnymi prostriedkami, ktoré máme k dispozícii.

Obchvat D4R7 staviame v súlade s relevantnými štandardmi a podľa všetkých právnych požiadaviek,“ uviedol Juan José Bregel, generálny riaditeľ D4R7 Construction, s.r.o.

Juan José Bregel

Ako ďalej spoločnosť uviedla, v posledných dňoch sa v médiách objavili nepodložené obvinenia zo strany niektorých ľudí,

ktoré znepokojili verejnosť a značne poškodili reputáciu spoločnosti D4R7. J. Bregel: „Podľa viac ako 20 000 doteraz vykonaných testoch môžeme vylúčiť, že by pri výstavbe cesty D4R7 bol použitý kontaminovaný materiál.“

Koncesionár a zhotoviteľ stavby - spoločnosť D4R7 Construction s.r.o., berú obavy verejnosti o použití kontaminovaného materiálu alebo stavebného odpadu veľmi vážne.

Spoločnosť D4R7 maximálne spolupracuje s kompetentnými orgánmi a s políciou na zhromažďovaní všetkých potrebných dôkazov, ktoré by pomohli objasniť vyšetrované udalosti.

Koncesionár dodal, že v posledných dňoch poskytlo niekoľko osôb vyhlásenia o konštrukčných poruchách a škodách na životnom prostredí bez toho,

aby tieto obvinenia podložili akýmikoľvek faktami. Vyhlásenia o údajne nezaplatených faktúrach dodávateľov, ktorých najal koncesionár,

sú taktiež nepravdivé. Spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. si systematicky a včas plní všetky svoje finančné záväzky voči svojim dodávateľom.

Spoločnosť však nie je v pozícii, v ktorej by mala účinný vplyv na platobnú disciplínu svojich dodávateľov voči ich subdodávateľom.

„V tomto prípade zjavne ide o cielenú dezinformačnú kampaň proti spoločnosti D4R7, 

v súčasnosti preto vyhodnocujeme všetky tieto nepravdivé informácie a naše možné kroky.

Radi prijmeme opodstatnenú kritiku a návrhy na zlepšenie založené na faktoch,“ dodal J. Bregel.

Spoločnosť zvažuje všetky právne prostriedky potrebné na ochranu svojho dobrého mena a trvá na dialógu založenom na faktoch.

(red)

Foto: D4R7 Construction

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter