Urbanizmus a výstavba 9. október 2019

Výstavba obchvatu: Materiál použitý v násypoch D4 nie je škodlivý pre životné prostredie ani pre ľudské zdravie


Spoločnosť D4R7 predložila správy z medzinárodných laboratórií a zo skúmania miestnymi odborníkmi Ministerstvu dopravy.

Spoločnosť D4R7 dnes oznámila, že informovala ministerstvo dopravy o výsledkoch dôkladného hĺbkového vedeckého skúmania násypového materiálu použitého na úseku č. 1 stavby D4.

Ako uvádza v tlačovej správe, analýza medzinárodných, nezávislých akreditovaných odborníkov a laboratórií z Rakúska, Nemecka a aj skúmanie dvoma slovenskými odborníkmi na životné prostredie a verejné zdravie dokázali, že v násype sa nenachádza materiál, ktorý by bol škodlivý pre životné prostredie alebo ľudské zdravie.

Medzinárodní a miestni vedci prišli k záveru, že z hľadiska ochrany ľudského zdravia a životného prostredia by bolo neodôvodnené odstraňovať násypový materiál.

Všetky štyri nezávislé odborné kapacity - medzinárodná spoločnosť a laboratórium aj slovenskí experti – v záveroch konštatujú, že predmetný materiál neohrozuje životné prostredie ani verejné zdravie.

Správa slovenskej odborníčky v oblasti odpadového hospodárstva Blanky Kiripolskej sa tiež uvádza, že vzhľadom na zistené koncentrácie azbestu v danom materiáli je možné konštatovať, že vplyv na životné prostredie je zanedbateľný.  

Juan José Bregel, generálny riaditeľ spoločnosti D4R7 Construction, s.r.o.: „Ministerstvu dopravy ako aj verejnosti sme sľúbili, že ku každej otázke súvisiacej s naším infraštruktúrnym projektom sa postavíme seriózne. Hlavnými princípmi našej činnosti je zabezpečenie verejného zdravia, trvalo udržateľných riešení šetrných k životnému prostrediu.“

Ako ďalej uviedol, na základe odborných posudkov nezostali podľa neho žiadne pochybnosti o tom, že materiály použité na stavbe nepredstavujú žiadne riziko pre životné prostredie a nemajú žiadny dopad na zdravie obyvateľov, ani dnes, ani v budúcnosti.

 

Po tom ako Ministerstvo v júli 2019 vykonalo testy násypov na časti D4, sa spoločnosť D4R7 okamžite dohodla s ministerstvom na nasledujúcom postupe, na základe ktorého mali medzinárodní a miestni odborníci vykonať hĺbkové testovanie a poskytnúť svoje odborné posudky a následne mala spoločnosť D4R7 bude informovať Ministerstvo a verejnosť o výsledkoch testovania a odborných posudkoch.

J.J. Bregel zdôraznil, že spoločnosť D4R7 splnila dohodnuté načas a je rád, že testy preukázali, že neexistuje riziko pre ľudské zdravie ani pre životné prostredie.

Výsledky testovania pochádzajú podľa spoločnosti D4R7 zo vzoriek vzduchu a materiálu použitého v násypoch, ktoré boli odobraté medzi 8. augustom a 4. septembrom.

Vzorky vzduchu boli odobraté na troch miestach v Bratislave. Len v 1 zo všetkých odobratých vzoriek kontrolovaných odborníkmi sa našlo minimálne množstvo azbestu, oveľa nižšie ako úroveň, ktorá sa považuje za nebezpečnú.

Odber vzoriek, testovanie a vyhodnotenie výsledkov vykonala rakúska spoločnosť ESW Consulting WRUSS v spolupráci s nemeckým laboratóriom Biomess Ingenieurbüro GmbH. Odborné stanovisko na stanovenie kategórie odpadov poskytla RNDr. Blanka Kiripolská, odborníčka v oblasti odpadového hospodárstva.

Posúdenie vplyvu na verejnosť vypracoval PaedDr. Martin Murín, odborník z Ekotoxikologického centra v Bratislave.

Spoločnosť D4R7 pri tejto príležitosti opäť uviedla, že predmetný recyklovaný materiál pochádzal z jediného zdroja v  blízkom okolí (umelý kopec v Petržalke) úseku 1 stavby D4, bol zakúpený v dobrej viere a dodávateľ mal všetky povolenia a certifikáty od príslušných úradov.

Nebol použitý na žiadnom inom úseku 59 km dlhého projektu. Spoločnosť D4R7 Construction všetkých ubezpečuje, že jednou z jej hlavných zásad je konať výlučne v súlade s platnými zákonmi a ostatnými právnymi predpismi a vyžaduje to aj od svojich dodávateľov. Ak dodávateľ nedokáže dodržať túto zásadu, spoločnosť D4R7 okamžite koná a preruší spoluprácu s takouto spoločnosťou.

O projekte

Konzorcium Zero Bypass Limited "Obchvat nula” (tvorené spoločnosťami Cintra, Macquarie Capital a PORR AG) uzavrelo v roku 2016 so Slovenskou republikou (v zastúpení Ministerstva Dopravy a Výstavby Slovenskej republiky) koncesnú zmluvu na PPP projekt D4-R7, ktorý zahŕňa stavbu 27 km dlhého diaľničného úseku (D4) medzi Jarovcami a Račou a cca 32 km úseku rýchlostnej ceny (R7) medzi Prievozom a Holicami. Koncesionár zabezpečuje v rámci koncesie projekčné práce, kompletnú realizáciu, financovanie, ako aj samotnú prevádzku a údržbu PPP projektu po dobu 30 rokov.

Výstavbu projektu zastrešuje konzorcium D4R7 Construction s.r.o. tvorené medzinárodnými spoločnosťami – španielskej spoločnosti Ferrovial Agroman a rakúskej Porr Bau.

(red)

Foto: Br. kuriér/Archív

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter