Urbanizmus a výstavba 3. december 2018

VÝSTAVBA NFŠ: Ako sa zmení organizácia dopravy na Bajkalskej ulici?


Výstavba Národného futbalového štadióna v týchto dňoch finišuje.

Magistrát hlavného mesta sme sa spýtali na organizáciu premávky na jednej z dopravných tepien mesta, Bajkalskej ulici, po dokončení stavby.

Ako nás hlavné mesto informovalo, ako cestný správny orgán a špeciálny stavebný úrad má v kompetencii riešiť len stavbu a organizáciu dopravy na Bajkalskej ulici.

Pre okolité ulice je špeciálnym stavebným úradom mestská časť Nové Mesto, ako aj stavebným úradom pre samotnú stavbu.

Podľa magistrátu, v rámci stavby Národného futbalového štadióna na Bajkalskej ulici, organizácia sa zmení tak, že vznikne jeden jazdný pruh pre ľavé odbočenie na Vajnorskú ulicu.

Ďalej vznikne jeden jazdný pruh pre otáčanie vozidiel zo smeru Trnavská cesta - Vajnorská na smer Vajnorská - Trnavská cesta, cca medzi miestnymi komunikáciami Viktora Tegelhoffa a Junácka.

Vznikne aj zaraďovací jazdný pruh na Bajkalskej ulici pre pravé odbočenie z miestnej komunikácie Viktora Tegelhoffa.

Pre vjazd a výjazd z garáží zo štadióna, pribudne jeden jazdný pruh. Tam, kde je riešená statická doprava, samotný garážový vjazd a výjazd je dvojpruhový.

Nový jazdný pruh bude pokračovať až po existujúci BUS pruh pre priamy smer a odbočenie doprava na Trnavskú cestu pred križovatku s Trnavskou cestou, pričom tento nový pruh slúži aj pre odbočenie na novovzniknutú komunikáciu a z nej na Bajkalskú ulicu z druhej strany stavby,

Vznikne aj jeden jazdný pruh pre ľavé odbočenie na Trnavskú cestu. Toľko magistrát.

Ten rovnako na svojej stránke informuje, že od 22.10.2018 do 31.12.2018 je čiastočná uzávierka na Bajkalskej ulici.

Ide o pravý jazdný pruh v smere na Trnavskú cestu od križovatky s Junáckou ulicou o dĺžke cca 250,0m a šírke 3,0m, kvôli pristavovaniua vozidiel na výkon stavebných prác v rámci stavby „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie“.

NFŠ v číslach

Celková hrubá plocha: 65.960 m2, plocha hracej plochy a rozptylovej zóny: 9.360,7 m2, počet nadzemných podlaží: 5.

Počet sedadiel celkom: 22.500, počet sedadiel pre imobilných: 84, počet bufetových prevádzok: 27
počet toaliet: 29, počet turniketov: 42. Vzdialenosť od hracej plochy: 7,65 m, počet skyboxov na prenájom: 42.

Koncom marca 2018, zainteresovaní deklarovali, že oficiálny termín dokončenia nového futbalového stánku na bratislavskom Tehelnom poli ostáva nezmenený – koniec roka 2018.

V rámci kontrolného dňa výstavby Národného futbalového štadióna (NFŠ) to oznámil predseda predstavenstva akciovej spoločnosti NFŠ Pavel Komorník.

(rl, tasr)

Foto: BK

1 komentár
ODPOVEDAŤ jajboli | 5. 12. 2018, 13:23

A čo chodci? Tam jednoznačne chýba prechod pre chodcov, dokonca je tam ZŠ a deti sú nútené prebiehať cez 4 prúdovku, po novom cez 2+3 pruhy!!!! Ale koho by chodci zaujímali v Autoslave!

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter