Urbanizmus a výstavba 31. máj 2017

Výšková budova Discovery Tower má vyrásť na Mlynských nivách


 Na mieste skladového areálu medzi objektami Apollo BC II a BBC IV, má onedlho vyrásť 22-podlažná budova pod názvom Discovery Tower. Prevažovať tam majú byty. Pozitívom projektu je, že celé parkovanie bude situované do podzemia.

 Vjazd do podzemnej garáže bude jednosmerný a umiestnený v juhovýchodnom rohu pozemku z ulice Mlynské nivy. Pred výškovou budovou bude krátka obslužná ulica, ktorá má slúžiť na krátkodobé zastavenie pre nastúpenie, alebo vystúpenie obyvateľov, či návštevníkov objektu. Táto cesta bude rovnako jednosmerná. Chodníky okolo bytového domu budú napojené na chodník na ulici Mlynské nivy a na vnútroblokové chodníky Apollo BC II. Z každej strany bude zabezpečený bezbariérový prístup. Na vonkajších plochách sa vybudujú športoviská a park určený pre obyvateľov domu na tzv. voľnočasové aktivity.

 Investorom projektu je spoločnosť CKM Realit, s.r.o.. Celková výška budovy má byť 77 metrov.  Byty budú od tretieho poschodia až po dvadsiate druhé. Na druhom poschodí sú plánované rôzne obchodné prevádzky a na prvom bude vstup. Veža objektu bude ukončená ustúpeným podlažím určením pre technické vybavenie. Investor predstavil zámer v dvoch variantoch. Odlišujú sa v počte parkovacích miest a ich riešení. V prvom prípade ide o dve podzemné podlažia, na ktorých by malo vzniknúť 266 parkovacích miest. Druhý prípad ráta so 199 parkovacími miestami. Projekt bude na ploche takmer 6-tisíc metrov štvorcových a zastavaných má byť necelých 12 % celkovej plochy. Na vonkajších pozemkoch bude park a športoviská pre obyvateľov.

 Projekt Discovery Tower bude situovaný na mieste niekdajšieho distribučného a skladového areálu závodu BAZ, ohraničenom výškovými budovami biznis centra Apollo II, bývalým sídlom spoločnosti Orange a skladovou halou na rohu Mlynských nív a Plynárenskej. Investor už má  búracie povolenie na zvyšky areálu BAZ. Zámer je v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA. Začiatok výstavby je plánovaný na deviaty mesiac tohto roku, projekt by mali dokončiť v júni 2019.

 

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter