Urbanizmus a výstavba 12. február 2020

Vyhlásili verejné obstarávanie na prípravu projektu obnovy športového areálu v Dúbravke


Do polovice marca sa môžu prihlásiť záujemcovia o prípravu projektovej dokumentácie na revitalizáciu športového centra polície v bratislavskej Dúbravke.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (VO) na projektovú prípravu projektu zverejnili v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Predmetom zákazky je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie i realizáciu stavby, inžiniering i výkon autorského dohľadu," priblížil v oznámení vyhlasovateľ tendra – Športové centrum polície.

Predpokladaná hodnota zákazky je 509.545 eur bez DPH. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 16. marca.

Novú podobu areálu hľadali v roku 2019 prostredníctvom architektonickej súťaže návrhov.

xxx

Športové centrum polície vyhlásilo koncom mája 2019 kombinovanú architektonicko-urbanistickú, anonymnú, jednokolovú súťaž návrhov. Predmetom súťaže návrhov bolo spracovanie architektonického návrhu/štúdie za účelom revitalizácie a dostavby areálu Športového centra polície. 

Autorom pôvodného návrhu objektu športového centra je Vladimír Bahna, ktorý bol súčasne členom poroty súťaže.

Do súťaže sa zapojilo 18 účastníkov. Dve návrhy boli z dôvodu doručenia po stanovenej lehote  vylúčené. Porota, ktorej predsedal Matej Grébert, zasadala počas 11. a 13. septembra. Poradie bolo určené nasledovne:

1. miesto: MUUR s.r.o. (Marianna Markusková, Vladimír Netík, Jakub Števanka)

Hodnotenie poroty: 

Ako pozitívne prvky boli vyzdvihnuté:  vyjadrený rešpekt voči hale, citlivý prístup k riešeniu navrhnuté funkčné riešenie a prevádzkové väzby medzi funkciami,  nový akcent areálu smerom do hlavnej cesty.

Ďalej otvorený atletický tunel, samostatne riešená strelnica, ekonomicky prijateľný a zohľadnený mestský atribút parteru. Ďalej v- ývojaschopný návrh z pohľadu budúcnosti

ekonomicky najvýhodnejší, ktorý počíta s rekonštrukciou pôvodnej tribúny a parkoviska a ich obostavaním novým objektom, ktorý bude navzájom prepojený do jedného celku. Vyzdvihnutíá bola aj 

nenáročnosť na výstavbu a možnosť rozdelenia výstavby do etáp. Vzhľadom na to, že je možné obmedziť vstup do objektu cez jednu centrálnu recepciu, je toto riešenie nenáročné na prevádzku.

(TASR + zdroj textu pod xxx:: archinfo.sk)
Vizualizácia: 

MUUR s.r.o./Zdroj archinfo

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter