Urbanizmus a výstavba 3. apríl 2018

VYDRICA: Nemá tu vzniknúť zóna luxusu


(STARÉ MESTO, rl) - V uplynulom období prenikli na verejnosť informácie, podľa ktorých sa v Podhradí, v lokalite známej ako Vydrica, má stavať.

Ako je už známe, spoločnosť Vydrica, ktorú vlastní Urbicom Invest podnikateľov Ladislava Reháka a Petra Struhára, sa spojila s developerom Lucron Group.

V predchádzajúcich rokoch bola projektovým zámerom na Vydrici venovaná obrovská pozornosť odbornej i laickej verejnosti, pretože ide o top centrum mesta.

Táto lokalita pod Hradom je ale už dlhé roky zanedbaná a jej súčasný stav je hanbou Bratislavy.

Ako nám povedal obchodný riaditeľ spoločnosti Lucron Group Peter Kavecký, pre zónu Vydrica je vydané platné územné rozhodnutie, ktoré bude investor pri realizácii projektu rešpektovať a dodržiavať.

Cieľom spolupráce spoločnosti Vydrica, a.s. ako vlastníka pozemkov a Lucron Group je podľa neho refrešnúť projekt, ktorý spojí hrad s nábrežím a bratislavské Korzo s Podhradím. Výstavba Vydrice bude mať zmiešanú funkciu zóny, do ktorej sa má vrátiť mestský život.

Časť Vydrice v súčasnosti

Dôraz kladieme najmä na verejné priestory a celkovú koncepciu rozšírenia Bratislavského korza s napojením na západnú rozvojovú zónu a Dunajskú promenádu. Nemá tu vzniknúť zóna luxusu, ale živé a rozmanité miesto pre život obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta,“ uviedol P. Kavecký.

Ako ďalej Bratislavský kuriér informoval, v spolupráci s tímami viacerých architektov, investori momentálne pripravujú update projektu, ktorý by mal byť dokončený ešte v tomto roku. Projekt bude podľa neho vychádzať z platného územného rozhodnutia, ktoré bolo výsledkom dlhodobej odbornej aj verejnej diskusie všetkých zúčastnených strán.

Tento zámer bude najskôr prezentovaný v rámci odbornej pracovnej skupiny a po zapracovaní pripomienok následne aj verejnosti,“ uviedol Kavecký. Tvrdí ďalej, že architektúra sa bude vyvíjať s ohľadom na citlivosť územia.

Projekt vnímame s veľkou pokorou a zodpovednosťou voči mestu a jeho obyvateľom. Vodná veža, ako jedna z najstarších stojacich stavieb na území Bratislavy, zostane zachovaná a bude integrovaná do projektu, rovnako ako ďalšie historické artefakty územia ako napríklad ľadové jamy, alebo niektoré pôvodné pivnice,“ informoval nás zástupca Lucron Group.

Samotná výstavba sa má začať po získaní všetkých potrebných povolení.

Pokiaľ ide o dopravu, pripravený bude projekt rozšírenia pešej zóny a Korza. Automobilová doprava v zóne bude vedená najmä v podzemných podlažiach.

V súvislosti s bariérou, ktorú medzi Vydricou a Rybným námestím vytvára Staromestská ulica, resp. Most SNP, P. Kavecký uviedol, že tento problém vnímajú investori veľmi intenzívne a sú pripravení byť konštruktívnym partnerom v odbornej diskusii o jeho riešení.

Je to veľmi odborná téma, ale vidíme tu priestor na vytvorenie jedného úžasného verejného priestoru, ktorý bude slúžiť obyvateľom mesta,“ dodal.

(rl, red)

Foto: BK

Vydrica v 19. storočí alebo na začiatku 20. storočia

Hist. foto: Zdroj:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78771

Vydrica - (nem. Weidritz, niekedy aj Wödritz, maď. Vödric), je bývalá osada pod Bratislavským hradom v Starom Meste. Vznikla najneskôr okolo roku 1360, pravdepodobne presťahovaním obyvateľov bývalej rovnomennej osady z dnešnej južnej Mlynskej doliny.

Nová Vydriac bola pôvodne jednoulicová osada za bránou mestských hradieb (od 15. storočia podľa tejto osady nazývanou Vydrická brána). Bola to jedna zo štyroch mestských brán a vychádzala cez ňu stredoveká obchodná cesta.

Od 18. storočia do druhej svetovej vojny bola Vydrica s okolím známa prostitúciou. Prevažná väčšina domov Vydrice bola zbúraná okolo roku 1960. (zdroj:sk.wikipedia.org)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter