Urbanizmus a výstavba 20. február 2019

Vlastník budovy bývalého Hotela Kyjev hovoril so zástupcami samospráv o svojich plánoch


Vlastník budovy bývalého Hotela Kyjev sa stretol s primátorom Matúšom Vallom a starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou.

Verí, že konečná podoba tohto priestoru by mala vzísť práve z diskusie so zástupcami Bratislavčanov.

O to, ako bude tento priestor vyzerať o štyri roky, sa tak môžu podľs neho výrazne pričiniť obe strany, developer i dnešné vedenie mesta.

Majiteľ Jonathan Jackson informoval, že sa už dvakrát snažil v spolupráci s mestom o zmenu územného plánu  zóny Dunajská, ktorá by podľa neho pomohla riešiť súčasný a nikomu nevyhovujúci stav.

V priebehu posledných 15 rokov, odkedy je budova Hotela Kyjev v jeho vlastníctve, ku zmene neprišlo.

“Aj preto sme sa rozhodli postupovať v rámci regulatív súčasného platného územného plánu a zamýšľame budovu bývalého hotela zrekonštruovať v súlade s ním.

Na mieste dnešného parkoviska plánujeme realizáciu nového administratívneho objektu,” uviedol na stretnutí Jonathan Jackson.

Developer LORDSHIP je ochotný sa podieľať na spoločnom postupe s majiteľom obchodného domu Tesco a hľadať s ním cestu k rekonštrukcii oboch objektov na Kamennom námestí.

Podľa majiteľa, ak chcú mať obyvatelia Bratislavy funkčný verejný priestor v okolí hotela, je nutné zasiahnuť aj do jeho výzoru.

Súčasná fasáda na budove bývalého Hotela Kyjev totiž nespĺňa moderné tepelno-izolačné a ďalšie technické kritéria,

a preto je potrebné ju pri rekonštrukcii vymeniť.

„Rekonštrukcia, ktorá by zachovávala pôvodný stav, prípadne sa od neho odchyľovala len minimálne, by dovoľovala otvoriť iba napríklad hotel nízkej kategórie,

respektíve prechodné ubytovanie,“ uviedol.

Preto investor žiada mesto o spoluprácu pri projekte.

Mesto v uplynulom období spolu s pratnermi rozhýbalo začiatky revitalizácie roky chátrajúceho Kamenného námestia.

Prvým a veľmi dôležitým krokom obnovy námestia bolo na náklady LORDSHIP a TESCO odstránenie čiernych stavieb, ktoré roky odolávali úradom a boli prekážkou revitalizácie.

LORDSHIP vyhľadal a kontaktoval vlastníkov čiernych stavieb na námestí a dohodol s nimi premiestnenie ich prevádzok mimo tohto priestoru na vlastné pozemky,

čo umožnilo začiatok revitalizácie.

(red, rl)

Zdroj + vizualizácie: AMI Communications Slovakia

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter