Urbanizmus a výstavba 14. august 2019

Vedľa nového prestupného terminálu vo Svätom Jure, chátra objekt železničnej stanice


Niekoľko týždňov pred oficiálnym otvorením nového dopravného terminálu vo Svätom Jure, sa na nás obrátila čitateľka.

 

Upozornila nás, že napriek tomu, že vo Svätom Jure síce vzniká nový moderný terminál s parkoviskom, bezprostredne v jeho susedstve chátra budova železničnej stanice.

 

Pýtala sa nás, ako je možné, že na v podstate rovnakom mieste, kde vznikol nový moderný terminál, môžu štát a obec nechať chátrajúci objekt železničnej stanice.

 

Čitateľka nám poslala aj obrázky, ktoré sú z konca mája tohto roka.

 

Koniec mája 

Bratislavský kuriér sa obrátil na Železnice SR (ŽSR), ako aj mesto Svätý Jur s týmto textom:

 

V uplynulých dňoch bol predstavený nový prestupný terminál so záchytným parkoviskom vo Sv. Jure.

 

Do redakcie sme nedávno dostali fotografie. Ide o zanedbanú budovu žel. stanice. Údajne ide o nedohodu medzi ŽSR a mestom Sv. Jur, ako s budovou naložiť. Preto tak vyzerá.

 

Otázka znie, ako je možné odovzdať nový moderný prestupný terminál v susedstve s takouto budovou....?

 

Prečo nebola zrekonštruovaná a prečo musí kaziť dojem z nového terminálu. Aká je situácia s budovou a kedy bude zrekonštruovaná?

 

Sú podchody v takom stave ako na obrázku, alebo už boli vyčistené?

 

Podchod ŽST Sv.Jur (koniec mája)

 

ŽSR po urgenciách uviedli:

 

V prvom rade by sme radi zdôraznili, že ŽSR prejavili čo najväčšiu možnú súčinnosť pri všetkých procesoch a pri posudzovaní dokumentácií stavby nového terminálu.

 

Na pozemky v správe ŽSR, na ktorých bol terminál postavený, bola uzavretá Nájomná zmluva.

 

Cena prenájmu je 22 centov za meter štvorcový, čo predstavuje pri výmere necelých 5-tisíc metrov štvorcových sumu 1 088 eur za rok.

 

Podchod, koniec mája

Zmluva je na dobu určitú do roku 2025 s opciou na ďalších 6 rokov.

Mesto Sv. Jur požiadalo na prelome mája a júna listom ŽSR o možnosť odkúpenia bývalej výpravnej budovy, skladov, sociálneho zariadenia a budovu bývalej konskej železnice (nič z toho ŽSR už nevyužíva).

 

Eventuálne žiada o dlhodobý, 50-ročný nájom. ŽSR na žiadosť mesta obratom reagovali. ŽSR však spravujú majetok štátu na ktorý je zákaz predaja,

 

jeho prípadný predaj a jeho výhodnosť je nutné náležite odôvodniť.

 

Musí s ním súhlasiť aj ministerstvo dopravy. Žiadosť mesta Sv. Jur spracúvajú a aktuálne posudzujú odborné zložky ŽSR.

 

Mesto Svätý Jur zatiaľ nereagovalo.

 

Pri termináli, koniec mája

Nový prestupný terminál vo Svätom Jure bol sprístupnený 30. júla 2019.

 

Pricestovať autobusom, autom alebo na bicykli, zaparkovať na železničnej stanici a odtiaľ už cestovať vlakom.

 

Novovybudovaný prestupný dopravný terminál vo Svätom Jure má motivovať ľudí viac využívať verejnú dopravu.

 

Pre cestujúcich pribudlo záchytné parkovisko, autobusové zastávky a prístrešok pre bicykle. Nechýba mestský mobiliár, zeleň a bezbariérový prístup.

 

„Mnohým z nás prekáža, že mestá sú plné automobilov a nevieme sa v nich hýbať. Individuálna doprava tiež produkuje emisie skleníkových plynov.

 

Preto našu pozornosť sústreďujeme na verejnú dopravu, vďaka ktorej budeme mať v našich regiónoch menšie dopravné zápchy,

 

čistejší vzduch aj menej hluku," uviedla na otvorení dopravného terminálu vo Svätom Jure Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

Agrorezort, ktorý zastrešuje Integrovaný regionálny operačný program (IROP), dosiaľ podporil desiatky projektov zameraných na verejnú a ekologickú dopravu - od nákupu nízkoemisných vozidiel, cez výstavbu prestupných terminálov až po budovanie cyklistických trás.

 

„Chcel by som vyzvať aj tých, ktorí išli naposledy vlakom alebo autobusom možno pred dvadsiatimi rokmi, aby ich vyskúšali.

 

Ku komfortnejšej jazde prispieva nielen modernizácia vozidlového parku, ale aj budovanie prestupných dopravných terminálov, ako je napríklad vo Svätom Jure.

 

Ďalšie terminály v bratislavskej župe pribudnú v Šenkviciach aj Malackách. Lepšie, ako stáť v kolóne na Račianskej ulici, je odviesť sa vlakom na hlavnú stanicu, do Nového Mesta alebo Petržalky.

 

 A to všetko v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, teda na jeden lístok vrátane prestupov," vyzval Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

 

„Kedysi tu bol zanedbaný priestor a dnes tu stojí moderný prestupný terminál, ktorý spája vlakovú, autobusovú, automobilovú aj cyklistickú dopravu.

 

Okrem železničnej a autobusovej stanice a parkovísk pre automobily sme tu vybudovali aj cykloodpočívadlo s prestrešenými stojanmi na bicykle.

Mesto tento priestor prepojilo aj s cyklotrasou Jurava," uviedol Šimon Gabura, primátor mesta Svätý Jur.

 

Hlavným cieľom projektu bolo skvalitnenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy integráciou dopravných systémov. Vybudované boli zastávky a parkovacie miesta pre autobusy,

 

58 parkovacích miest pre automobily (P+R) a zázemie pre cyklistov vo forme prestrešených cyklostojanov (B+R), ktoré sú umiestnené v tesnej blízkosti železničného nástupištia.

 

Celé realizované územie je bezbariérové. Pre zvýšenie komfortu cestujúcich boli v predstaničnom priestore vybudované prístrešky autobusových zastávok a osadený drobný mobiliár.

 

Mesto Svätý Jur skvalitnilo a dobudovalo spevnené plochy - cesty a chodníky. Nechýbajú sadové úpravy, rekultivácia zelene a pribudli vzrastlé stromy.

 

Celý areál je osvetlený a je pod dohľadom bezpečnostných kamier. Celkové náklady na realizáciu projektu dosiahli 612.889,07 €, z toho 582.244,62 € pochádza zo zdrojov EÚ a zo štátneho rozpočtu.

 

(rl, red)

Foto: čitateľka D.B. a ŽSR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter