Urbanizmus a výstavba 19. február 2019

Vaše otázky z FCB posúvame ďalej: „Či tu niekto náhodou nevie, či Stupava plánuje opraviť cestu smerom na Borinku...?


Bratislavský kuriér posúva niektoré Vaše otázky či podnety, z nášho FCB, kompetentným. Resp. inštitúciám, o ktorých sa domnievame, že by k danej téme vedeli nájsť ODPOVEĎ.

FCB - Br. kuriér:

Dobrý deň. Mňa zaujíma, či tu niekto náhodou nevie, či Stupava plánuje opraviť cestu smerom na Borinku, nakoľko je úplne v dezolátnom stave.

A úplne super ešte je, keď sa niečo hrá na štadióne a jednu stranu, kde je chodník, komplet zastavajú autá. To už sa vážne nemáte kam vyhnúť.

Možno by pomohlo keď budem žiadať náhradu škody od správcu cesty, keďže som si na tom tankodróme poškodil auto.

Nemám čas behať po úradoch a vypisovať žiadosti, preto skúšam zisťovať. Takto možno niekto kompetentný vie, či sa niečo plánuje. Ďakujem.

Je to cesta III. triedy, teda správcom je BSK... A keď tam už budete písať, spýtajte sa aj na pokračovanie cesty na Košarisko,

ktorá je už viac-menej neprejazdná a jediná oficiálne prístupová cesta, ktorá je tiež v správe BSK, díky...

Odpoveď z BSK:

„V snahe a pri dlhodobom záujme riešiť a zlepšiť dopravnotechnický stav celej cestnej siete vo svojom vlastníctve,

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pravidelne sleduje stav všetkých komunikácií a reálne zhodnocuje možnosti zabezpečenia ich opráv a rekonštrukcií.

Stavebno-technický stav ciest druhej a tretej triedy je nám dobre známy a všeobecne súhlasíme s potrebou zvýšenia bezpečnosti pre všetkých účastníkov cestnej premávky

a zlepšenie plynulosti dopravy aj na ceste III/1108 v smere Stupava - Borinka v pokračovaní na chatovú oblasť Košarisko.

Spoločnosť Regionálne cesty Bratislava, a.s.,(RCB,a.s.), ktorá je správcom ciest druhej a tretej triedy vo vlastníctve BSK, vypracovala rozšírený

„Plán kapitálových investícií na roky 2018 – 2022“ v nadväznosti na schválený aktuálny rozpočet BSK,

resp. pripravované rozpočty v uvedenom období, podľa už dokončenej alebo pripravovanej projektovej dokumentácie.

Na ceste III/1108 sa podľa informácie RCB, a.s., budú po ukončení zimného obdobia a prác na zimnej údržbe ciest realizovať v celej dĺžke,

a podľa stavu uvedenej cesty, vysprávky povrchu vozovky obaľovanou zmesou za studena a za tepla.

Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, parkovanie na chodníkoch pre peších, je plne v kompetencii Okresného riaditeľstva PZ ODI v Malackách.

V prípade škodovej udalosti, ak sa stala na ceste vo vlastníctve BSK,

sa prosím obráťte na správcu ciest druhej a tretej triedy, RCB, a.s., Čučoriedková 6, Bratislava, ktorý tieto udalosti rieši.

Podanie sme preposlali na vedomie a ďalšie riešenie RCB, a.s., stredisko údržby Malacky.

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter