Urbanizmus a výstavba 30. október 2019

Vaše názory/Napísali ste nám: Námestie malo patriť len Slovenskému národnému divadlu


Na verejnej prezentácii trasovania električky po Pribinovej ulici, pred novým SND, v MDPOH 29. októbra, odznelo mnoho názorov.

Jeden z nich bol prezentovaný aj architektom Branislavom Kaliským. Nie síce osobne, ale zaznel. B. Kaliský má za sebou viacero významných projektov.

Za stavbu Eurovea Bratislava získal, okrem iného, v roku 2010 Cenu za architektúru CE∙ZA∙AR a bol nominovaný́ na cenu Mies Van de Rohe.

„Námestie pred SND, rovnako ako samotnú budovu Národného Divadla sme dokončovali v roku 2006-2009 v rámci projektu Eurovea. Dokončoval ju Ballymore, súkromná spoločnosť za svoje súkromné peniaze.

V tom čase štát z dôvodu (nedostatku financií) v zastúpení ministrom hospodárstva Pavlom Ruskom chcel budovu SND predať podnikateľovi Asimakupolusovi a spraviť z nej nákupné centrum.

Sean vložil do dokončenia Slovenského Národného Divadla vlastných 20.miliónov, pretože si bol vedomý, že Národné Divadlo je jedným z najväčších symbolov a pýchou každého štátu a Eurovea bude len jeho zázemím a doplnkom.

Celý koncept sa podriadil námestiu a budove SND. Pristupovali sme k týmto objektom až s pietnou úctou, čo môže potvrdiť architekt Bauer z ateliéru BKPŠ, ktorí vytvorili toto monumentálne dielo. Rodenému Írovi to bolo jasné, ľúto mi je, že niektorým rodeným Slovákom stále nie.

Urbanistická koncepcia vychádzala zo štúdií spracovávaných pri plánovaní stavby SND. Snažili sme sa dodržať kontinuitu a nadviazať na ňu.

Zachovávali sme priehľady na hrad, peší bulvár od Univerzity Komenského k budove SND, šírku aj veľkosť námestia k Dunaju a mnoho ďalších. V neposlednej miere sme akceptovali aj dopravné riešenie, ktoré počítalo s električkou po Dostojevského, Landererovej a ďalej cez Mlynské Nivy Západ smerom do Biskupíc.

Námestie malo patriť len Slovenskému Národnému Divadlu. Dnes sa už o neho delí s Milanom Rastislavom Štefánikom. Pri veľkosti oboch symbolov je toto spojenie akceptovateľné, aj keď M. R. Štefánik by si zaslúžil určite svoje vlastné námestie.

Bohužiaľ, námestie pred SND je jediné námestie, ktoré sme si boli schopní, my Bratislavčania postaviť za posledných 30 rokov od doby „Nežnej revolúcie" a aj to s pomocou cudzích peňazí. V čase, keď sa na Slovensku kradlo, osvietený Ír staval najväčšie nové Bratislavské námestie a dokončoval budovu SND zo svojich peňazí.

Podľa strohých informácií, ktoré som zachytil v médiách má byť námestie rozdelené trasou električky. Jedna z vecí, ktorá nám najviac chýba je kontinuita v rozhodovaní sa.

Roky naše mesto triešti na malé záujmové celky, ktoré dávajú po ich poskladaní len veľmi malý zmysel. Zachraňujeme pozostatky nedokončených komunistických fragmentov budov, ktoré najviac zmrzačili Bratislavu a zabúdame na širšie urbanistické väzby pri tvarovaní mesta.

Budeme mať Bulvár (ktorý vedie od nikadiaľ-nikam), námestia (ktoré nie sú zadefinované žiadnou významnou budovou), slepé cyklotrasy, obytné ulice v centre mesta (na ktorých nikto nebýva) a cez jedno z najväčších námestí pred Národným (opakujem NÁRODNÝM DIVADLOM) nám bude premávať a cinkať električka.

Určite dnes zaznie argument, že táto trasa ušetrí zopár minút pri preprave obyvateľov a možno je aj aritmeticky správny, ale čo budeme robiť s tým ušetreným časom, keď si zničíme práve tie priestory, kde si ho máme užívať a tešiť sa z toho že ho máme.

Napadlo ma prirovnanie z Malého princa, ktorý si chcel čas ušetrený tabletkou proti smädu užiť práve prechádzkou ku studničke, aby sa mohol napiť“.

B.Kaliský

Ilustr. Foto: Archív/Br. Kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter