Urbanizmus a výstavba 6. október 2018

V súťaži na obnovu radiály v Karlovej Vsi nastal posun


V súťaži na rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave, ktorá bola vyhlásená v lete 2017 a "zasekla" sa pri vyhodnocovaní ponúk, nastal posun.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) napokon rozhodol v prospech hlavného mesta, ktoré tak môže v procese pokračovať.

Kedy sa s obnovou radiály začne, však stále nie je známe. Mesto to však musí stihnúť do konca roka 2023.

"Hlavné mesto môže pokračovať v súťaži. O jej výsledku budeme informovať až po jej skončení," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Ešte koncom septembra magistrát uviedol, že vyhodnotenie ponúk v rámci tendra prebieha od konca januára tohto roka. Proces brzdili podané námietky a odvolania. 

V tejto veci však aktuálne nastal posun. Rada ÚVO totiž zmenila prvostupňové rozhodnutie úradu tak, že sa námietky zamietajú.

"Námietky smerovali proti vylúčeniu navrhovateľa.

V odvolacom konaní, v ktorom Rada nariadila aj ústne pojednávanie za účelom riadneho zistenia skutkového stavu, sa preukázalo, že jeden z dôvodov vylúčenia navrhovateľa bol oprávnený, a teda že navrhovateľ bol vylúčený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková s tým, že rozhodnutie Rady je právoplatné.

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály sa bude týkať úseku električkovej trate od tunela pod Hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke.

Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok spolu s odvodnením.

Obnoviť sa majú aj nástupištia. Celkové náklady na rekonštrukciu radiály môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur.

Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 percent nákladov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát.

(TASR)
Ilustr. foto: Archív BK
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter