Urbanizmus a výstavba 21. november 2018

V Ružinove plánuje investor postaviť Polyfunkčný dom Galvaniho


V bratislavskom Ružinove plánuje investor – spoločnosť Bones postaviť Polyfunkčný dom Galvaniho s bytovými i nebytovými priestormi.

Stavbu by chcel spustiť v budúcom roku na momentálne nevyužívanom pozemku. S ukončením výstavby počíta o dva roky neskôr. Celkové náklady sa predpokladajú na úrovni 16 miliónov eur.

Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Polyfunkčný objekt má pozostávať z troch objektov. Stavbu chce investor členiť na dva celky, a to bytový dom a apartmánový dom.

Objekt A bude tvoriť apartmánový dom, na ktorého prízemí budú aj nebytové priestory. Objekty B a C budú bytové domy. Investor počíta s výstavbou 189 bytov a 90 apartmánov. 

Zámer polyfunkčného domu je predkladaný v dvoch variantoch. V prvom tvorí celková podlahová plocha 24.906 m2 a celkový počet parkovacích miest je 327.

V druhom variante je celková podlahová plocha na úrovni 27.781 m2 a parkovacích miest je 349.

Investor plánuje stavať v Ružinove v časti Trnávka. Pozemok susedí s objektmi skladov a občianskej vybavenosti. Vo vzdialenosti asi do 50 metrov juhozápadným smerom prechádza železničná trať.

Najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti zhruba 75 metrov za železničnou traťou a Vrakunskou cestou. Z juhovýchodnej časti susedí pozemok s predajňou nábytku.

Budova má byť sedempodlažná, v druhom variante sa však navrhuje osem nadzemných podlaží. Investor sa prikláňa k prvému variantu riešenia stavby.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter