Urbanizmus a výstavba 14. január 2018

V Petržalke plánujú výstavbu polyfunkčnej zóny za 90 miliónov eur


V bratislavskej Petržalke, v tesnej blízkosti Kopčianskej ulici, plánuje vybudovať investor Fundus Project polyfunkčnú zónu, ktorá zahŕňa bývanie, prechodné ubytovanie či občiansku vybavenosť.

Začatie výstavby prvej etapy sa predpokladá v roku 2020 a ukončenie v roku 2025, následne chce spustiť investor aj druhú etapu výstavby.

Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Pozemok, na ktorom sa má stavať, susedí s Kopčianskou ulicou, s poľnohospodársky využívanými plochami a s areálom vojenského cintorína.

Plocha riešeného územia je o výmere 89.613 metrov štvorcových (m2). Hlavný vstupný bod do navrhovaného areálu bude orientovaný z Kopčianskej ulice.

Celkové náklady na výstavbu sú odhadované na 90 miliónov eur.

"Primárnou funkciou navrhovaného polyfunkčného komplexu má byť bývanie trvalého charakteru a prechodného ubytovania, realizované v nízkopodlažných bytových domoch,

v menšej miere v mestských vilách a objektmi slúžiacimi pre prechodné ubytovanie," píše sa v zámere.

Investor ráta aj s občianskou vybavenosťou, ktorú majú tvoriť najmä zariadenia obchodu a služieb, domova seniorov, internátu a predškolského zariadenia.

Chýbať by nemal ani hotel a penzión. Výhľadovo sa tu uvažuje aj s umiestnením zdravotného strediska. 

V areáli plánujú pre motoristov vybudovať celkovo 2100 parkovacích miest. Z toho 1600 umiestnených v podzemnej parkovacej garáži a 500 na povrchu.

Plochy zelene sú navrhované v prvom variante vo výmere celkom 18.846 m2 a v druhom, ktorý sa odporúča realizovať, je 21.882 m2.

Investor tvrdí, že realizáciou tohto projektu dôjde v Petržalke k vybudovaniu nového moderného polyfunkčného komplexu pre širšie vrstvy obyvateľstva.

(TASR)
Viz: Fundus Project s.r.o.
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter