Urbanizmus a výstavba 9. január 2018

V Novom Meste plánujú postaviť polyfunkčný objekt Tomášikova


V bratislavskom Novom Meste plánujú v blízkosti železničnej stanice postaviť polyfunkčný objekt Tomášikova.

S výstavbou plánuje bratislavský investor Merius začať v auguste, ukončenie stavebných prác predpokladá do decembra 2020.

Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Polyfunkčný objekt má vyrásť v priestore pred Železničnou stanicou Bratislava - Nové Mesto.

Dotknutý pozemok je zo severovýchodnej strany ohraničený železničnou stanicou, z východnej strany budovou i zásobovacím dvorom expedičného strediska Slovenskej pošty a zo severozápadnej strany obratiskom električkovej trati.

V tesnej blízkosti je Tomášikova ulica.

Plánovaná stavba má pozostávať z dvoch samostatných polyfunkčných objektov, ktoré majú spoločnú podzemnú časť. "Ide o dve hmotovo rovnaké stavby s označením Polyfunkčný objekt Semiramis, blok A a

Polyfunkčný objekt Semiramis, blok B," píše sa v zámere.

Priestor medzi polyfunkčnými objektmi je riešený ako otvorený verejný priestor s parkovou úpravou, ktorý prepája obchodné a stravovacie prevádzky v pasážach oboch blokov. 

Polyfunkčný komplex má mať celkovo tri podzemné podlažia a 14 nadzemných podlaží, ktoré od úrovne piateho nadzemného podlažia terasovito ustupujú.

Statická doprava bude riešená v podzemnej garáži, navrhovaných je 474 stojísk.

Prevládajúcou funkciou polyfunkčného komplexu má byť prechodné a trvalé bývanie.

Chýbať by tu nemali ani obchodné, stravovacie a voľnočasové prevádzky.

Celkovo v polyfunkčnom komplexe Semiramis plánujú 84 apartmánov, 80 štúdií a 114 bytových jednotiek.

Celkové náklady na výstavbu sa majú podľa investora pohybovať na úrovni 47 miliónov eur.

(TASR)
Foto: bk, zdroj: EIA
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter