Urbanizmus a výstavba 15. január 2019

UK v Bratislave pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu internátov


Internát Ľ. Štúra, konkrétne výškový blok B vo vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, prejde kompletnou rekonštrukciou.

Univerzita sa tak rozhodla po tom, čo vláda SR prisľúbila finančné prostriedky na obnovu ubytovacích zariadení pre študentov.

Z celkového objemu 14,3 milióna eur bolo na účet UK pripísaných zatiaľ 3.150.917 eur. TASR o tom informovala Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou z UK. 

Z pôvodnej stavby zostane len skelet, všetko ostatné bude nové a moderné. Obnovou podľa slov Miller prejdú všetky inžinierske siete, vonkajšie opláštenie budovy, okná, dvere i sociálne zariadenia.

Zrušia sa balkóny, čím sa zväčšia izby a odstráni sa problém s holubmi. Moderný vzhľad budovy bude dopĺňať nové zariadenie izieb a nábytok. Zmenou prejde aj fasáda. 

S rekonštrukciou sa začne po odubytovaní študentov v júni a vyprataní objektu.

Presunúť bude potrebné administratívne oddelenia, nájomcov, ako aj použiteľný nábytok, sanitárne zariadenia a podobne.

"Predpokladáme, že práce sa môžu začať na jeseň.

Disponujeme už právoplatným stavebným povolením na zateplenie a kompletnú výmenu fasády a momentálne kompletizujeme prípravu dokumentácie na vyhlásenie verejného obstarávania," povedala Miller. 

"Rátame, že rekonštrukcia potrvá 18 – 24 mesiacov, čo znamená určité obmedzenia aj pre študentov.

Som však presvedčený, že výsledok bude stáť za to a že ho ocenia všetci ubytovaní," povedal rektor UK Karol Mičieta. 

V roku 2019 čaká rekonštrukcia aj tri bloky Átriových domkov, kde sa kompletne vymenia inžinierske siete v celkovej sume 450.000 eur, ako aj výmenníkovú stanicu na Manželských internátoch v sume 500.000 eur.

Okrem toho bude o niekoľko týždňov vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu stravovacej prevádzky v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí.

(TASR)
Foto: UK
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter