Urbanizmus a výstavba 29. november 2017

Transprojekt nepovažuje vypovedanie zmluvy so ŽSR za uzavreté


Spoločnosť Transprojekt nepovažuje záležitosť týkajúcu sa vypovedania nájomnej zmluvy so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) za uzatvorenú.

Pre TASR to uviedla mediálna zástupkyňa spoločnosti Mária Adamová. Vec je podľa nej naďalej v rukách právnych zástupcov firmy.

Transprojekt tak reagoval na stredajšie vyhlásenie ŽSR.

Tie oznámili definitívne ukončenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Transprojekt, ktorá mala v nájme pozemky na Predstaničnom námestí pred Hlavnou stanicou v Bratislave.

Spoločnosti ŽSR uhradili preplatok na nájomnom, čím definitívne vyrovnali zmluvné záväzky.

"Považujem to za ďalší dôležitý krok k tomu, aby sme sa mohli plne sústrediť na riešenie budúcnosti Hlavnej stanice v Bratislave," uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Transprojektu poslali ŽSR dobropis na alikvotnú čiastku zo zaplateného ročného nájmu, ktorá sa týka obdobia od dňa vypovedania zmluvy, teda od 18. septembra 2017, do 31. decembra 2017.

Transprojekt totiž mal povinnosť zaplatiť nájomné vopred na celý kalendárny rok.

Ako Erdössy priblížil, spoločnosť si povinnosť síce splnila, nájomné na rok 2017 však zaplatila s oneskorením, namiesto 24. januára 2017 bola suma uhradená až 24. apríla 2017.

"Dobropis na sumu 29.403,22 eura bol tak čiastočne započítaný s penalizačnou faktúrou vo výške 4599,50 eura za oneskorenú úhradu," vysvetlil riaditeľ ŽSR.

Prislúchajúca suma preplatku vo výške 24.803,72 eura bola uhradená spoločnosti Transprojekt dňa 28. novembra 2017.

Rámcovú zmluvu uzatvorili ŽSR a spoločnosť Transprojekt 10. júla 2006 na obdobie 50 rokov.

Jej predmetom bol nájom pozemkov potrebných na realizáciu investičného zámeru podľa projektu Predstaničný priestor – Bratislava, ako aj vzájomné usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom a navrhovaným stavbám.

Na projekt bolo v roku 2010 vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 24. augusta 2010. 

Transprojekt však do dňa vypovedania zmluvy nepristúpil k výstavbe a celý projekt stagnoval.

ŽSR napokon od zmluvy odstúpili na základe toho, že spoločnosť si nesplnila zákonnú povinnosť a nezabezpečila do 31. júla 2017 zápis do Registra partnerov verejného sektora.

Potom, čo ŽSR odstúpili od zmluvy, si na začiatku októbra protokolárne prevzali pozemky. 

Mesto Bratislava minulý rok taktiež odmietlo predĺžiť zmluvu so spoločnosťou Transprojekt, ktorá mala do konca roka 2016 obnoviť priestor pred hlavnou stanicou.

Samospráva i ŽSR teraz vedú rokovania o budúcnosti hlavnej stanice.

(TASR)
Foto:Archív BK
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter