Urbanizmus a výstavba 21. január 2020

Stavebný dozor pri výstavbe Karlovesko-dúbravskej radiály robila do ukončenia súťaže spoločnosť Metro Bratislava


V súvislosti s informáciou, podľa ktorej mesto Bratislava podpísalo koncom decembra 2019 zmluvu s firmou SGS Czech republic, ktorá bude poskytovať stavebný dozor pre projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, sme magistrátu položili niekoľko otázok.

Z informácie, ktorú priniesla TASR 14. januára vyplynulo, že magistrát s firmou podpísal kontrakt za 837.564 eur s DPH. Firma vzišla z verejnej súťaže, ktorú magistrát vyhlásil ešte v apríli 2018. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Prečo bol vysúťažený dozor až po ukončení stavby?

Hl. mesto: Stavebný dozor nebol vysúťažený až po ukončení stavby, keďže výstavba stále prebieha. Ukončenie súťaže na stavebný dozor trvalo dlhšie, čoho dôvodom boli procesy verejného obstarávania.

Prečo sa stavba za 60 mil eur realizovala bez stavebného dozoru?

Hl. mesto: Stavba nie je realizovaná bez stavebného dozoru. Aby sa mohlo začať s už nevyhnutnou rekonštrukciou radiály, mesto do ukončenia súťaže poverilo vykonávaním stavebného dozoru svoju spoločnosť, a to METRO Bratislava a.s.

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály má 3 etapy - tento stavebný dozor bol vysúťažený na celú radiálu, alebo len na jednu etapu? Ak len na jednu, každá bude stáť cca 800-tisíc...?

Hl. mesto: Stavebný dozor bol vysúťažený na celú stavbu, tomu bude zodpovedať aj výsledná suma.

Vysvetlite prosím ešte raz, ako to bolo s potrebou prekládky inžinierskych sietí, kvôli ktorým došlo k zdržaniu prvého termínu dokončenia - koniec septembra?

Podľa našich informácií sa prekládka robila počas predchádzajúcej rekonštrukcie zo zaasfaltovaného koľajového zvršku na otvorený... takže konzorcium malo vedieť, kde sa siete nachádzajú... Prečo nedostalo pokutu ihneď?

Hl. mesto: Za projekt nezodpovedá konzorcium. Projekt bol zabezpečovaný ešte za predchádzajúceho vedenia mesta, ktoré si ho dalo vypracovať.

Problematika inžinierskych sietí spočívala v tom, že sa našli v inej hĺbke ako predpokladal projekt. Rovnako boli nájdené nové siete, ktorých správcovia neboli známi.

Museli sa kvôli tomu prerábať projekty rekonštrukcie, ktoré podliehajú schvaľovaciemu procesu, a tým pádom to malo dopad aj na následnosť ostatných činností.

Platí, že Konzorcium tvorí TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava? Kto je šéfom Konzorcia, zodpovedným k mestu?

Hl. mesto: Áno platí. Lídrom združenia je TSS Grade Bratislava.

(rl)

Foto: Br. kuriér

Článok o vysúťaženom stavebnom dozore je tu

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter