Urbanizmus a výstavba 14. august 2018

Starostovia Ružinova a Starého Mesta si o území Eurovea II. vymieňajú názory cez médiá


Bratislavský Ružinov nemal nikdy povinnosť nechať vypracovať územný plán zóny (ÚPZ) pre územie, v ktorom je navrhovaná výstavba projektu Eurovea II.

Jej súčasťou má byť pritom aj prvý mrakodrap v hlavnom meste. Tvrdí to ružinovský starosta Dušan Pekár.

Tomu sa však plánovaná 168-metrová budova nepozdáva, pretože vraj nie je v súlade s územným plánom mesta (ÚPN).

"Pre mestskú časť Ružinov nevyplývala a nevyplýva povinnosť pre toto územie dať vypracovať územný plán zóny," uviedol pre TASR Pekár.

Reagoval tak na nedávne vyjadrenia starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka, podľa ktorého sa dá mnohým problémom v oblasti výstavby predísť práve aj "zonálkami".

"Územný plán hlavného mesta určuje územia s požiadavkou na spracovanie podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácie.

Pre územie, v ktorom sa nachádza Eurovea I a je navrhovaná Eurovea II, nie je stanovené zabezpečiť územný plán zóny," skonštatoval Pekár.

Poukazuje na to, že pre umiestnenie stavby, a v rámci nej mrakodrapu, platí regulácia stanovená ÚPN.

Ním je dané funkčné využitie územia, intenzita jeho využitia, ako aj požiadavky na urbanistickú kompozíciu a obraz mesta a lokalizácie výškových stavieb a regulácie ich lokalizácie.

"Táto situácia nastala preto, že investor nepreukázal splnenie súladu s ÚPN," zdôraznil Pekár.

Podľa neho projektová dokumentácia nepreukazuje napríklad opodstatnenosť zvýšenia ukazovateľa intenzity zhodnotenia územia či indexu podlažných plôch, ani overenie lokalizácie výškovej stavby urbanistickou štúdiou so zameraním na ochranu urbanistických hodnôt alebo zachovanie diaľkového priehľadu Čulenovou ulicou na vežu Kamzík a k nej viažucu sa časť panorámy Malých Karpát.

Hlavné mesto, ktoré vydalo k polyfunkčnému objektu záväzné stanovisko, s tým však nesúhlasí.

Podľa hovorkyne mesta Zuzany Onufer bola pri výškovej budove uplatnená regulácia pre výškové stavby zadefinovaná v zmysle územného plánu.

"Doložené boli zákresy do panorámy mesta z predpísaných vyhliadkových bodov a boli k nej vypracované tri expertízne posudky, v rámci ktorých bola výšková stavba odsúhlasená," skonštatovala pred časom pre TASR Onufer s tým, že ide o územie, kde je zadefinovaná možnosť umiestnenia výškovej stavby.

Na otázku, prečo však stále chýba výšková regulácia, ktorú sľuboval už pred štyrmi rokmi terajší primátor Ivo Nesrovnal, bratislavský magistrát neodpovedal.

Vedenie Starého Mesta je však presvedčené, že mestská časť mala dané územie zaregulovať územným plánom zóny. Keďže sa o plánovanej výstavbe vie už niekoľko rokov, samospráva na to mala dosť času.

Na margo toho Ružinov podotýka, že spracovanie takéhoto dokumentu je zdĺhavý, niekoľkoročný proces.

Napríklad už schválené územné plány zóny sa podľa starostu obstarávali približne osem rokov.

"Dôvodom zdržania je však často závislosť od vyjadrení iných inštitúcií, napr. Okresného úradu Bratislava," vysvetlil Pekár.

Mestská časť podľa neho pre takéto posúdenie napríklad stojí so spracovaním ÚPN-Z Ostredky od novembra 2016, pre zmenu zadania k ÚPN-Z Bajkalská roh od apríla 2017 či na vyjadrenie v prípade zmien a doplnkov k ÚPN-Z Trnávka stred od novembra 2016.

Mestská časť má v súčasnosti platné dva územné plány zón, obstaráva ďalších 11 a aktualizáciu jedného schváleného plánu.

Samospráva momentálne pracuje so štyrmi spracovateľmi. "Jeden spracovateľ rieši tri zóny, druhý päť.

Dvaja spracúvajú po jednom územnom pláne, a dve zóny sú v procese výberu spracovateľa," doplnil Pekár.

Zdĺhavé spracovávanie mnohých ÚPZ dlhodobo kritizujú aj ružinovskí poslanci, keďže v niektorých samosprávach je obstarávanie o čosi lepšie.

Chýbajú im tiež stavebné uzávery do obdobia schválenia ÚPZ. Pre nespokojnosť s vypracovaním podkladov sa napríklad poslanecký zbor snažil v minulosti pozastaviť niektoré zmluvy.

Prelomiť starostovo veto v tejto veci sa mu však nepodarilo.

(TASR)
Viz.: JTRE
21 komentárov
ODPOVEDAŤ Packers And Movers Hyderabad | 19. 4. 2019, 12:12

Packers and Movers Hyderabad Give Certified and Verified Service Providers, Cheap and Best ###Office Relocation Charges, ***Home Shifting, Goods Insurance worth Rs. 10,000, Assurance for Local and Domestic House Shifting. Safe and Reliable Household Shifting Services in Hyderabad with Reasonable Packers and Movers Price Quotation @ https://packersmovershyderabadcity.in/

ODPOVEDAŤ Packers and Movers Indore | 26. 3. 2019, 18:28

Packers and Movers Indore - Best Movers and Packers in Indore Offer Home, Office and Local Shifting services at affordable price, Save Time and Money. Packers and Movers Indore @ https://packersmoverscompany.in/ Packers and Movers Bhopal @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-bhopal.html Packers and Movers Jaipur @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-jaipur.html Packers and Movers Delhi @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-delhi.html Packers and Movers Raipur @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-raipur.html Packers and Movers Gurgaon https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-gurgaon.html Packers and Movers Mumbai @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-mumbai.html Packers and Movers Pune @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-pune.html Packers and Movers Kolkata @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-kolkata.html Packers and Movers Udaipur @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-udaipur.html Packers and Movers Nagpur @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-nagpur.html Packers and Movers Surat @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-surat.html Packers and Movers Chandigarh @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-chandigarh.html Packers and Movers Jabalpur @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-jabalpur.html Packers and Movers Hyderabad @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-hyderabad.html Packers and Movers Ahmedabad @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-ahmedabad.html Packers and Movers Bangalore @ https://packersmoverscompany.in/packers-and-movers-bangalore.html

ODPOVEDAŤ Packers and Movers in Ahmedabad | 14. 3. 2019, 12:10

Packers and Movers Ahmedabad - We Provide ***Best Service Providers, Safe, Reliable, Affordable, Trusted ###Movers and Packers in Ahmedabad List, Household Shifting, Office Relocation: Choose Top Verified Packers and Movers Ahmedabad Compare ✔✔✔Shifting Service Charges, Price Quotation, Rate List Charts and Save Money and Time @ https://packersmoversahmedabad.co.in/

ODPOVEDAŤ Packers And Movers Bangalore | 4. 3. 2019, 09:08

Local Packers and Movers Bangalore List, Get Best Price Quotes, Compare Movers and packers Charges, Top, Local Household Shifting Services @ https://packers-movers-bangalore.in/

ODPOVEDAŤ Packers And Movers Gurgaon | 3. 3. 2019, 07:54

Packers and Movers Gurgaon Provide Reliable, Safe and Certified Service Provider list, Get Free ***Best Price Quotaition and Compare Charges. ✔✔✔ Hassle free Household Shifting Services, High Quality packing Material, Office Relocation, Car Transportaion, ###Local and Domestic Shifting Service @ https://packers-and-movers-gurgaon.in/

ODPOVEDAŤ Packers And Movers Gurgaon | 3. 3. 2019, 06:56

Get Packers and Movers Jaipur List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Jaipur Price Quotation instantly and Save Cost and Time. Packers and Movers Jaipur ✔✔✔Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ <a href="https://jaipurpackersandmovers.in/">Packers And Movers Jaipur </a>

ODPOVEDAŤ Packers And Movers Jaipur | 2. 3. 2019, 06:20

Get Packers and Movers Jaipur List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Jaipur Price Quotation instantly and Save Cost and Time. Packers and Movers Jaipur ✔✔✔Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ https://jaipurpackersandmovers.in/

ODPOVEDAŤ Packers and Movers Bangalore | 23. 2. 2019, 06:43

Packers and Movers Bangalore to  Bhubaneswar https://packers-and-movers-bangalore.in/packers-and-movers-bangalore-to-bhubaneswar Packers and Movers Bangalore to Haridwar @ https://packers-and-movers-bangalore.in/packers-and-movers-bangalore-to-haridwar Packers and Movers Bangalore to Guntur @  https://packers-and-movers-bangalore.in/packers-and-movers-bangalore-to-guntur Packers and Movers Bangalore to Jaipur @  https://packers-and-movers-bangalore.in/packers-and-movers-bangalore-to-jaipur

ODPOVEDAŤ ritu somani | 20. 2. 2019, 12:12

Packers and Movers Hyderabad Give Certified and Verified Service Providers, Cheap and Best ###Office Relocation Charges, ***Home Shifting, ✔ ✔ ✔ Goods Insurance worth Rs. 10,000, Assurance for Local and Domestic House Shifting. Safe and Reliable Household Shifting Services in Hyderabad with Reasonable Packers and Movers Price Quotation @ <strong><a href="https://packersmovershyderabadcity.in/">Packers And Movers Hyderabad</a></strong>

ODPOVEDAŤ Packers And Movers Mumbai | 14. 2. 2019, 11:26

<strong><a href="https://packersmoversmumbaicity.in/packers-and-movers-mumbai-to-bangalore">Packers And Movers Mumbai to Bangalore</a></strong> <strong><a href="https://packersmoversmumbaicity.in/packers-and-movers-mumbai-to-ahmedabad">Packers And Movers Mumbai to Ahmedabad</a></strong> <strong><a href="https://packersmoversmumbaicity.in/packers-and-movers-mumbai-to-jaipur">Packers And Movers Mumbai to Jaipur</a></strong> <strong><a href="https://packersmoversmumbaicity.in/packers-and-movers-mumbai-to-delhi">Packers And Movers Mumbai to Delhi</a></strong> <strong><a href="https://packersmoversmumbaicity.in/packers-and-movers-mumbai-to-kolkata">Packers And Movers Mumbai to Kolkata</a></strong> <strong><a href="https://packersmoversmumbaicity.in/packers-and-movers-mumbai-to-chennai">Packers And Movers Mumbai to Chennai</a></strong> <strong><a href="https://packersmoversmumbaicity.in/packers-and-movers-mumbai-to-hyderabad">Packers And Movers Mumbai to Hyderabad</a></strong> <strong><a href="https://packersmoversmumbaicity.in/packers-and-movers-mumbai-to-bhubaneswar">Packers And Movers Mumbai to Bhubaneswar</a></strong>

ODPOVEDAŤ Packers and Movers Pune | 2. 2. 2019, 08:56

Packers and Movers Pune Provide High Quality ***Household Shifting, Home/Office Relocation, Insurance, Packing, Loading, ###Car Transportation Service Pune and High experiences, Top Rated, Safe and Reliable, Best and Secure Packers and Movers Pune Team List. Get ✔✔✔ Affordable Rate Charts and Compare Quotation and Save Money and Time. @ https://packersmoverspune.org/

ODPOVEDAŤ Packers and Movers Bangalore | 15. 1. 2019, 05:08

Packers and Movers Bangalore as a Services providing company can make all the difference to your ###Home Relocation experience. Bangalore based Company which offers versatile solutions, Right team that easily reduce the stress associated with a ✔✔✔Household Shifting, ***Vehicle Transportation. we help things run smoothly and reduce breakages and offer you seamless, Affordable, Reliable Shifting Services, Compare Shifting Charges @ https://packers-and-movers-bangalore.in/

ODPOVEDAŤ Packers And Movers Chennai | 12. 1. 2019, 05:53

Packers And Movers Chennai to Delhi @ https://packersmoverschennai.in/packers-and-movers-chennai-to-delhi Packers And Movers Chennai to Gurgaon @ https://packersmoverschennai.in/packers-and-movers-chennai-to-gurgaon ackers And Movers Chennai to Kolkata @ https://packersmoverschennai.in/packers-and-movers-chennai-to-kolkata Packers And Movers Chennai to Bhopal @ https://packersmoverschennai.in/packers-and-movers-chennai-to-bhopal

ODPOVEDAŤ Packers And Movers In Delhi | 8. 1. 2019, 11:57

Get Shifting/Relocation Quotation from ###Packers and Movers Delhi. Packers and Movers Delhi 100% Affordable and Reliable ***Household Shifting Services. Compare Transportation Charges and Save Time, Verified and Trusted Packers and Movers in Delhi, Cheap and Safe Local, Domestic House Shifting @ https://packers-and-movers-delhi.in/

ODPOVEDAŤ packers and Movers in Ahmedabadd | 7. 1. 2019, 10:18

Packers and Movers Ahmedabad - We Provide ***Best Service Providers, Safe, Reliable, Affordable, Trusted ###Movers and Packers in Ahmedabad List, Household Shifting, Office Relocation: Choose Top Verified Packers and Movers Ahmedabad Compare ✔✔✔Shifting Service Charges, Price Quotation, Rate List Charts and Save Money and Time @ https://packersmoversahmedabad.co.in/

ODPOVEDAŤ packers and Movers Kolkata | 1. 1. 2019, 12:50

Get Packers and Movers Kolkata List of Top Reliable, 100% Affordable, Verified and Secured Service Provider. Get Free ###Packers and Movers Kolkata Price Quotation instantly and Save Cost and Time. ✔✔✔ Packers and Movers Kolkata Reviews and Compare Charges for household Shifting, Home/Office Relocation, ***Car Transportation, Pet Relocation, Bike SHifting @ https://kolkatapackersmovers.in/

ODPOVEDAŤ Packers And Movers Mumbai | 26. 12. 2018, 05:19

Hire Best Packers And Movers Mumbai for hassle-free Household Shifting, ***Office Relocation, Car Transporation, Loading Unloading, packing Unpacking at affordable Price Quotation. Top Rated, Safe and Secure Service Providers who can help you with 24x7 and make sure a Untroubled Relocation Services at Cheapest/Lowest Rate @ https://packersmoversmumbaicity.in/

ODPOVEDAŤ Packers and Movers Hyderabad | 24. 12. 2018, 06:47

Packers and Movers Hyderabad Give Certified and Verified Service Providers, Cheap and Best ###Office Relocation Charges, ***Home Shifting, ✔ ✔ ✔ Goods Insurance worth Rs. 10,000, Assurance for Local and Domestic House Shifting. Safe and Reliable Household Shifting Services in Hyderabad with Reasonable Movers and Packers Hyderabad Price Quotation @ https://packersmovershyderabadcity.in/

ODPOVEDAŤ Packers and Movers Chennai | 7. 12. 2018, 12:59

Packers and Movers Chennai Give Safe and Reliable ***Household Shifting Services in Chennai with Reasonable ###Packers and Movers Price Quotation. We Provide Household Shifting, Office Relocation, ✔✔✔Local and Domestic Transportation Services, Affordable and Reliable Shifting Service Charges @ https://packersmoverschennai.in/

ODPOVEDAŤ Martin | 6. 10. 2018, 22:55

Dúfam že sa tá výšková budova podarí postaviť vo výške 168m ako sa plánuje, dnes sú mrakodrapy brané vo svete ako prestíž. Panoráma Bratislavy s týmto mrakodrapom bude nádhera

ODPOVEDAŤ Igor bobro | 10. 9. 2018, 15:39

ukazovalsom tieto vizualizácie mnohým lu´dom v cudzine a pýtali sa ma ža kde tak pekné mesto existuje a boili prekvapený ke´d som im oznámil že mestskéúrady blokujú a brzdia realizáciu takže no comment k tým birokratickým a primitívným názorom

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter