Urbanizmus a výstavba 8. január 2018

Spomienka: Pred desiatimi rokmi vznikla nádej na nové riešenie Staromestskej ulice


Je to už takmer desať rokov, čo sa mestská samospráva snažila vyriešiť problém Staromestskej ulice.

Cieľom vtedajších architektonických návrhov bolo vhodné prepojenie predelenej časti historickej časti mesta, ktorá v minulosti ustúpila stavbe Mosta SNP, pričom vznikla Staromestská ulica.

Staromestská ulica je dodnes nepríjemnou bariérou medzi mestskými hradbami, Dómom sv. Martina a lokalitou pod Hradom, teda ulíc Zámocké schody, Židovská, Beblavého, či Mikulášska.

Oddeľuje a obmedzuje súčasný prechod obyvateľov a turistov z okolia katedrály do Bratislavského podhradia a na Hrad.

Hlavné mesto nebolo a zatiaľ zrejme stále nie je schopné vyriešiť tento estetický i praktický nedostatok.

Pomôcť preklenúť tento problém mohol čiastočne aj projekt novej Vydrice, ktorý ale stojí ladom už mnoho rokov.

A to aj napriek tomu, že plány o dokončení hovorili o roku 2011. Určitá pomoc mala prísť v roku 2008 v podobe architektonických návrhov, ktoré boli verejnosti prezentované od 8. januára 2009 na verejnej výstave.

Seriózny workshop nepriniesol činy

Výstave predchádzal workshop, do ktorého sa zapojilo 15 domácich špičkových architektov a architektonických kolektívov.

Trval 6 týždňov v mesiacoch november a december 2008. Workshop sa konal pod gesciou vtedajšieho hlavného architekta Bratislavy, prof. Štefana Šlachtu.

Historik a archeológ Štefan Holčík vtedy konštatoval, že v minulosti nebol hrad v meste, ale hrad a mesto boli dve nezávislé jednotky, ktoré mali vlastné opevnenia.

Hrad je súčasťou mesta len zhruba od roku 1850. Staromestská ulica bola predtým priekopa, bol to umelý útvar, ktorý bol v 15. storočí prehlbovaný, neskôr boli priekopy spevňované.

Až v roku 1775 mesto požiadalo Máriu Teréziu o zbúranie hradieb. Podľa názoru Štefana Holčíka hradby netreba zakryť a zastavať.

Mestská samospráva v tom čase charakterizovala Staromestskú ulicu ako dôležitú mestskú lokalitu, ktorej urbanistické, architektonické, dopravné doriešenie je pre budúci obraz mesta a jeho fungovanie veľmi významné.

Zásadné požiadavky, z ktorých hlavné mesto v roku 2008 vychádzalo, boli rozšírenie pešej zóny Starého mesta vo všetkých možných smeroch (nábrežie, Vydrica, Hrad, Zochova a Konventná ul., Hodžovo nám.), zachovanie pohľadov na fortifikačné múry starého mesta, zachovanie funkcie dopravnej trasy Staromestskej ulice, ale aj vytváranie možností pre novú zástavbu v primeranom rozsahu tak, aby bola dosiahnutá ekonomická vyváženosť riešenia, minimalizované množstvo preložiek inžinierskych sietí pokiaľ to bude možné a optimálne skĺbenie starej a novej architektúry.

Konečným riešením celého projektu mala byť tvorba podrobnejšej územno-plánovacej dokumentácie v podobe územného plánu zóny.

Zúčastnení architekti na workshope

Peter Bauer, Juraj Tesák, Matúš Vallo + Oliver Sadovský + Ján Studený - VALLO SADOVSKY ARCHITECTS, BOGÁR KRÁLIK URBAN + BEEF, Architektonická kancelária Ľubomír Závodný, autori: Michal Bielik, Janka Švecková, Ján Veselský, Peter Vodrážka, Ľubomír Závodný a kolektív AK, A. Svetko a kolektív, Ivan Matys, Panáček - Palenčár- Čerešnák, Iľja Skoček + Jaromír Hladký, Igor Mazúch, Juraj Jančina, Marián Trcka, Juraj Šiarnik, Martin Čomor = Jančina Architekti, Ladislav Borecký, Vladimír Zigo, Marusia Zigová, Ľubica Zemanová, Bobovský a Koštial, Lucia Trajterová, Magistrát hl. mesta SR, Miro Minca a kolektív - Števo Starinský, Jana Kačurová, Zuzana Šestinová.

Svoju predstavu o riešení priestoru prezentoval aj vtedajší hlavný architekt mesta Štefan Šlachta.

Podľa neho, ak by bola komunikácia zapustená ešte pred Prezidentským palácom do podzemia, tak na jednej strane by sa vytvorilo pred palácom plató, ktoré by bolo príjemné.

Ak by sa cesta pod zemou potiahla ďalej, v priestore medzi Konventnou a Najvyšším súdom SR by bolo možné vo forme pasáží a uličiek vytvoriť kompaktnú zástavbu, ktorá by vytvorila ekonomické podmienky na toto riešenie.

Vo forme pasáží by sa dali podľa neho obnoviť uličky, ktoré tam kedysi boli. Práve v tomto priestore videl vtedajší hlavný architekt šancu a aj okolo mosta na Kapucínskej.

A riešiť bolo potrebné aj predmostie Nového mosta.

Napriek úsiliu zostalo status quo

Napriek úsiliu profesionálov a mesta, je Staromestská ulica dodnes, spolu s chátrajúcimi hradbami, určitou bariérou v historickom jadre mesta.

Ulica je zo dňa na deň podrobovaná čoraz väčším dopravným tlakom. Aj preto tam polícia v minulosti nepovolila nakresliť tzv. BUS pruhy, teda prednostný pruh pre MHD.

Pokus spred niekoľkých rokov, takéto dopravné opatrenie zaviesť, stroskotal kvôli neudržateľným zápcham.

(red)

Foto: BK archív

Návrhy riešení z roku 2008:

http://www.bratislava.sk/navrhy-rieseni-priestoru-staromestska-ulica/gs-5009184

1 komentár
ODPOVEDAŤ fero | 10. 1. 2018, 06:38

A pred 5 rokmi vznikla nádej na náhradné byty pre reštituovaných nájomníkov. Výsledok : 0

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter