Urbanizmus a výstavba 28. november 2017

Spoločnosti Immocap a YIT menia projekt Konopná Residence po stretnutí s verejnosťou


Investori pripravovaného rezidenčného projektu Konopná Residence, v uplynulých dňoch predstavili verejnosti jeho upravenú podobu.

Vzišla z podnetov z prvého verejného stretnutia, ktoré bolo v septembri, ďalej aj z pripomienok zainteresovaných úradov.

Pripomienky sa týkali najmä množstva celkovej hmoty zástavby, vrátane jej počtu poschodí, ako aj počtu navrhovaných bytov.

Vlastníci pozemku Konopná Residence s.r.o., zo spoločností YIT Slovakia a Immocap Group, ešte v lete predstavil plány transformácie a revitalizácie bývalého administratívneho areálu.

Na jeho území plánuje vybudovať malo podlažnú polyfunkčnú zástavbu vrátane rozšírenia verejných priestranstiev po obvode projektu a smerom k Radničnému námestiu.

„Ďakujeme občanom že si našli čas, aby sa s nami už po druhýkrát stretli a konštruktívne zdieľali svoje podnety aj obavy.

Veríme, že aj vďaka tomu sa nám podarí dospieť k prijateľnému riešeniu k obojstrannej spokojnosti,“ uviedol Radek Pšenička, riaditeľ biznis developmentu YIT Slovakia.

Hlavné výhrady k pôvodnému návrhu projektu sa týkali najmä výšky a hmoty objektov, či počtu bytov.

Investori štúdiu preto upravili z hľadiska intenzity a podlažnosti zástavby, ale tiež aj čo sa týka nových plôch zelene vo forme verejných parkov ako aj areálovej zelene.

Výška objektov sa znížila z pôvodne navrhovaných 7 na maximálne 5 nadzemných podlaží, v nároží s najbližšou existujúcou zástavbou len na maximálne 3 nadzemné podlažia, teda 2 poschodia.

Celkový objem nadzemnej podlažnej plochy tak klesol približne o 27 %.

Zároveň sa znížil počet bytov z pôvodných 140 na 113, zväčšila sa taktiež ich priemerná výmera.

Investor reagoval aj na obavy z využívania objektu na krátkodobé bývanie a na podnet občanov zvýšil zastúpenie väčších komfortnejších bytov.

Tie teraz predstavujú viac ako 60 % projektu. Investori reagovali aj na obavy v súvislosti s dopravou, výstavbou či revitalizáciou priľahlého parčíka v okolí Evanjelického kostola na Radničnom námestí.

O tých bude investor ďalej diskutovať so zodpovednými orgánmi či majiteľmi pozemkov, aby spoločne mohlo vzniknúť čo najlepšie riešenie, ktoré pozdvihne kvalitu života v tomto území.

Na základe štúdie investori v najbližšom období vypracujú potrebnú dokumentáciu a projekt pre jednotlivé povoľovacie procesy.

(red)

Viz: investori

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter