Urbanizmus a výstavba 13. január 2020

Rozsiahla rekonštrukcia Devínskej cesty je stále vo fáze príprav


Rozsiahla rekonštrukcia Devínskej cesty v Bratislave je naďalej vo fáze príprav, ktoré zabezpečuje mestská organizácia Generálny investor Bratislavy.

Na Okresnom úrade Bratislava sa aktuálne realizuje proces posudzovania činnosti rekonštrukcie cesty na životné prostredie, takzvaná EIA.

"Ukončenie procesu predpokladáme v prvom štvrťroku tohto roku," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Následne podľa platnej zmluvy bude mať projektant tri mesiace na dopracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutia so zapracovaním  podmienok a opatrení, ktoré vyplynú pre stavbu z procesu EIA.

Hlavné mesto vyčlenilo vo svojom tohtoročnom rozpočte 120.000 eur na projekt rekonštrukcie Devínskej cesty, financie sú však plánované len na pokrytie nákladov na spracovanie projektovej dokumentácie.

"Po spracovaní všetkých stupňov projektovej dokumentácie a vydaní príslušných povolení bude možné pristúpiť k samotnej realizácii.

Výška nákladov na realizáciu predmetnej rekonštrukcie bude známa až po spracovaní projektovej dokumentácie," povedal pre TASR Bubla.

Ako podotkol, aj termín začatia prác nie je možné v súčasnosti presne špecifikovať, lebo ich spusteniu predchádza ešte viacero povoľovacích procesov. Súčasťou spracovávanej projektovej dokumentácie a tiež prerokovania EIA je aj projekt vybudovania cyklotrasy.

Zámer spustiť rozsiahlu rekonštrukciu Devínskej cesty ohlásilo ešte bývalé vedenie hlavného mesta. Obnovou cesty, v úseku s dĺžkou viac ako šesť kilometrov medzi Devínom a križovatkou Devínska cesta – Karloveská, sa má odstrániť havarijný stav komunikácie.

Tá je podľa samosprávy vystavená vysokej intenzite automobilovej a cyklistickej dopravy, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje jej kapacitné možnosti.

"Navyše, nestabilita územia, ktorým cesta prechádza, ju zaraďuje k vysoko rizikovým dopravným úsekom. Z uvedeného dôvodu je Devínska cesta predmetom záujmu inžinierskych geológov už viac ako 20 rokov. Komunikácia bola počas obdobia pred novembrom 1989 neudržiavaná," píše sa v zámere, ktoré mesto predložilo do procesu EIA.

Devínska cesta je neslávne známa zosuvmi zo svahu nad komunikáciou.

Hlavné mesto v minulosti uviedlo, že je nevyhnutné riešiť rekonštrukciu tejto cesty komplexne so všetkými súvislosťami, pretože je to jediná logická prístupová komunikácia do centra mesta z mestskej časti Devín vrátane novovybudovaných lokalít s individuálnou výstavbou.

Obnova cesty má zahŕňať aj vybudovanie novej dažďovej kanalizácie či sanáciu skalného masívu technicko-ekologickými prostriedkami.

Taktiež stabilizáciu a sanáciu komunikácie zo strany Dunaja a dobudovanie cyklotrasy v celom úseku. Zámer, ktorý sa predkladal do EIA, predpokladal celkové náklady za zhruba deväť miliónov eur.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter