Urbanizmus a výstavba 17. september 2019

Rínok Rača začínajú stavať, má mať 34-percentný podiel zelene


Developer  Bencont Group už tento mesiac začne výstavbu budúcej bratislavskej zóny Rínok Rača. Zaregistroval už viac ako 56 záujemcov na prezentovaných 95 bytov.

Informuje o tom v tlačovej správe.

Ako prvé budú stáť budovy B1 (39 bytov, päť poschodí), C1 (56 bytov – sedem poschodí) a C2 (55 bytov – sedem poschodí).

Rínok Rača má podľa developera právoplatné všetky stavebné povolenia pre výstavbu šiestich obytných domov, troch polyfunkčných domov, s bývaním a občianskou vybavenosťou, z piatich samostatných objektov občianskej vybavenosti a troch podzemných parkovacích garáží s 835 miestami na parkovanie. Pribudnúť by tu malo 474 bytov pre 860 ľudí.

„Sme radi, že sme našli kompromis so samosprávou a môžeme začať stavať tri objekty v blízkosti ulíc Sadmelijská a Kubačova “ hovorí Martin Šimurda, zástupca developera zo skupiny Bencont, ktorá sa zaoberá výstavbou a rozvojom realitných projektov.

„Ukončiť výstavbu týchto domov by sme chceli do roku 2023, pred ich kolaudáciou už budú dobudované a skolaudované aj križovatky Sadmelijská – Kubačova, Barónka – Kubačova a Žitná – Hečkova,  ktoré zlepšia priepustnosť dopravy v území,“ dodáva.

Ako informuje developer, Rínok Rača bude mať menej zástavby a výrazne vyšší pomer zelených plôch, ako predpokladal územný plán. Žiadna z budov neprevýši maximálne výšky v okolí a kľúčové miestne výhľady ostanú zachované. Okrem kultivácie územia bývalých vinárskych závodov a ich okolia bude developer tiež investovať do moderných cyklotrás či vybudovania autobusovej zastávky MHD.

Spomienkou na minulosť Rače budú susedské vinice, ktorých vznik a údržbu bude investor podporovať minimálne desať rokov. Projekt prispeje už o pár mesiacov do rozpočtu mestskej časti sumou viac ako milión euro.

V liste obyvateľom Rače, ktorí bývajú v priamom susedstve nového projektu sa stavebník zaviazal rešpektovať lokalitu i ľudí, ktorí v nej žijú. Počas celej výstavby chce úzko komunikovať a vychádzať v ústrety všetkým Račanom.

Oproti návrhu predchádzajúceho developera sa rozsah projektu zmenšil čo do počtu poschodí aj hmoty. Požiadavke verejnosti a samosprávy, ktorá požadovala Index podlažnej plochy na úrovni 1,5, developer vyhovel. Zastavanosť plochy je na 80 % oproti tomu, čo tu povoľuje platný územný plán. Projekt tiež garantuje vysoký podiel zelených plôch, ktoré budú tvoriť 34% územia, čo je v Bratislave rarita.

Tie budú zavlažované ekologicky dažďovou vodou, ktorá sa bude za týmto účelom zachytávať v retenčnej nádrži. Platný územný plán tu totiž vyžaduje len 23 % zelených plôch.

Návrh Rínku Rača zakomponoval do budúcej štruktúry lokality aj historický objekt Nemeckého kultúrneho domu a vytvára priamo pre neho, na žiadosť mestskej časti, nové parkovacie miesta.

Nemecký kultúrny dom stojí priamo vedľa ruiny závodu na a Rínok Rača mu vracia dôležité miesto, keď ho vťahuje späť do novovznikajúceho centra tejto mestskej časti.

(red)

Vizualizácie:  Bencont Group

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter