Urbanizmus a výstavba 17. február 2018

Rekonštrukcia bývalého hotela Danube je ukončená, fasádu chcú zmeniť+ vyjadrenie starostu Starého Mesta


Rekonštrukcia bývalého hotela Danube, v súčasnosti Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava, v centre hlavného mesta je ukončená.  

Kolauduje sa však len interiér, investor totiž predložil návrhy na prepracovanie kritizovanej fasády hotela na Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava a zároveň požiadal o jej vyčlenenie z kolaudácie.

Fasádu má čakať samostatné kolaudačné konanie. TASR o tom informoval samotný investor.

Po takmer dvoch rokoch rekonštrukcie je hotel pripravený na spustenie do prevádzky. Kolauduje sa však iba interiér.

S novým výzorom hotela na nábreží Dunaja však nie sú spokojní viacerí, ako laická verejnosť, tak i mnohí odborníci. Kriticky sa vyjadroval aj starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.

Investor sa preto rozhodol vyhlásiť architektonickú súťaž s oslovením viac ako desiatky ateliérov.

Výsledkom sú návrhy na úpravu fasády, z ktorých dve predložili na vyjadrenie KPÚ.

"Od začiatku deklarujeme našu ochotu prepracovať fasádu. K jej zmene ale potrebujeme stanovisko KPÚ s jednoznačnými inštrukciami, ako má fasáda vyzerať, aby sme sa vyhli sporným podmienkam z minulosti.

Tým bola predovšetkým požiadavka KPÚ na vertikálne členenie fasády a povinnosť rešpektovať pravidlá architektonickej súťaže z roku 1991.

Práve to boli dôvody, pre ktoré polovica oslovených ateliérov odmietla účasť v súťaži na jeseň minulého roka," povedala Elena Segečová, členka predstavenstva SITNO HOLDING Real Estate, ktorá zastrešuje rekonštrukciu hotela. 

Fasáda hotela vyvolala negatívne reakcie po odkrytí jej časti v čase, keď bola oznámená kolaudácia stavby. Tú následne stavebný úrad podľa investora prerušil z dôvodu nesúhlasu KPÚ s fasádou.

Opäť ju mal obnoviť až v decembri po doložení vyjadrení dotknutých orgánov zo strany investora. Kolaudácia sa však týka iba interiéru.

"V súčasnosti prebiehajúca kolaudácia sa týka len interiéru, ktorý bol stavebne dokončený, a ku ktorému sme predložili všetky stavebným úradom požadované doklady.

Zo žiadosti o kolaudačné rozhodnutie sme vyňali fasádu, keďže očakávame ešte diskusiu o jej finálnej podobe," tvrdí Segečová s tým, že samotná realizácia si vyžiada určitý čas, a to podľa náročnosti vybranej alternatívy. Interiér bol podľa nej dokončený v súlade so stavebným povolením a neexistuje zákonná prekážka v jeho kolaudácii.

Hotel v súčasnosti už ponúka rezerváciu ubytovania, v kongresových priestoroch sú naplánované aj podujatia. 

KPÚ Bratislava pre TASR uviedol, že investor mu 12. februára predložil dve alternatívy úprav fasády. "Ihneď boli posúdené v pamiatkovej komisii KPÚ s tým, že budeme žiadať vyjadrenie architektonickej obce.

Pretože práve architekti mali najviac pripomienok k riešeniu fasád tejto stavby," uviedol riaditeľ úradu Peter Jurkovič.

Staré Mesto koncom januára TASR zopakovalo, že stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie bez súhlasných stanovísk všetkých dotknutých orgánov.

Aktualizácia - vyjadrenie starostu Starého Mesta:

Kolaudovať interiér bývalého hotela Danube v centre hlavného mesta, v súčasnosti Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava, bez exteriéru je nezmysel.

Tvrdí to starosta bratislavskej mestskej časti Staré Mesto Radoslav Števčík. Na sociálnej sieti uviedol, že stavebné povolenie bolo vydané na hotel ako celok, a preto ho stavebný úrad bude kolaudovať ako celok.

Starosta tak reagoval na informácie investora, že po takmer dvoch rokoch rekonštrukcie je hotel pripravený na spustenie do prevádzky.

Kolauduje sa však len interiér, investor totiž predložil návrhy na prepracovanie kritizovanej fasády hotela na Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Bratislava a zároveň požiadal o jej vyčlenenie z kolaudácie.

"Je rozdiel medzi zbožným želaním stavebníka a zákonným postupom stavebného úradu. Kolaudačné konanie rekonštrukcie hotela Danube bolo prerušené, keďže v zmysle stavebného povolenia boli zistené tri nedostatky - nie je dokončené Casino, nie je dokončený Panorama Lounge a finálna fasáda nebola schválená KPÚ," uviedol Števčík.

Kolaudovať interiér bez exteriéru je podľa jeho slov nezmysel. "Veď fasádu tvoria aj okná a dvere, je teda možné kolaudovať dom bez okien a dverí? Určite nie, nech si stavebník želá čokoľvek.

Zákon je zákon a platí pre všetkých," podotkol starosta.

Investor sa však vo svojom vyhlásení odvoláva aj na advokátsku kanceláriu AK Pisár & Partners, podľa ktorej stavebný zákon výslovne umožňuje kolaudáciu časti stavby, ktorá je stavebnotechnicky dokončená a je možné ju užívať.

"Z toho dôvodu nepredpokladáme, že by stavebný úrad nevydal kolaudačné rozhodnutie, nakoľko na to nemá oporu v zákone," tvrdí kancelária.

(TASR)
Foto:BK-orig.
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter