Urbanizmus a výstavba 5. február 2020

Protihlukovú stenu v Lamači môžu ďalej pripravovať, termíny sa posunú


Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude pokračovať v príprave realizácie mobilnej protihlukovej steny na časti diaľnice D2 v blízkosti mestskej časti Bratislava-Lamač.

Hovorkyňa NDS Michaela Michalová to uviedla v súvislosti s rozhodnutím ministra životného prostredia o zamietnutí rozkladu voči záverečnému stanovisku envirorezortu, ktorým pri splnení konkrétnych podmienok vydáva súhlas s výstavbou protihlukovej bariéry.

Michalová zároveň dodala, že predĺženie povoľovacieho procesu bude mať vplyv aj na predpokladaný začiatok výstavby. V projektovom zámere bol termín začiatku stanovený na začiatok roka 2022.

„Námietky vznesené v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ako aj podané rozklady, samozrejme, vplývajú na posun predpokladaného termínu začatia výstavby, preto budú termíny aktualizované," dodala Michalová.

Na výstavbu v súčasnosti ešte nie sú alokované prostriedky. „Predpokladáme, že finančné krytie bude zabezpečené zo štátneho rozpočtu,“ dodala Michalová.

Projekt mobilnej protihlukovej steny má byť dočasným riešením pred rozšírením úseku D2 na šesťpruh.

Protihluková stena má byť umiestnená na betónových zvodidlách na oboch stranách diaľnice i v strednom deliacom páse. Umiestnená má byť na úseku dlhom 2,75 kilometra, približne od tunela Sitina po križovatku Diamant (ktorou sa z diaľnice schádza k lokalite Bory, do Lamača či do Záhorskej Bystrice).

Za výstavbu protihlukovej steny, ktorá má znížiť hluk z diaľnice, priamo obťažujúci obyvateľov Lamača, bojuje samospráva roky.

O forme mobilnej bariéry sa hovorilo už dlhšie, viackrát sa posúval predpokladaný termín výstavby.

Po odsúhlasení záverečného stanoviska v procese EIA, ktoré vydal príslušný odbor envirorezortu, podali dve občianske združenia a jedna fyzická osoba rozklad. V ňom namietajú voči forme realizácie protihlukovej steny, jej efektívnosti i dosahu na životné prostredie.

(TASR)
Foto: NDS
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter