Urbanizmus a výstavba 17. jún 2020

Projekt Green Park v Petržalke prišiel o územné rozhodnutie


Rozsiahly developerský projekt Green Park v blízkosti Sadu Janka Kráľa v bratislavskej Petržalke prišiel nateraz o územné rozhodnutie. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR ako príslušného odvolacieho orgánu, ktoré tento týždeň zrušilo rozhodnutie Okresného úradu (OÚ) Bratislava.

Ten vlani vydal pre projekt územné rozhodnutie, voči ktorému sa následne odvolali mestská časť i hlavné mesto.

"Ministerstvo dopravy a výstavby zrušilo rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, ktorým rozhodol o umiestnení stavby, a vrátilo mu vec na nové konanie a rozhodnutie. Stotožnilo sa s väčšinou námietok vznesených v odvolaniach hlavného mesta Bratislava, ako aj mestskej časti Petržalka," uviedlo pre TASR ministerstvo.

V rozhodnutí MDV SR sa okrem iného uvádza, že okresný úrad vydal napadnuté rozhodnutie bez záväzného stanoviska hlavného mesta, cestného správneho orgánu, orgánu ochrany prírody a krajiny a mestskej časti. Konštatuje tiež, že okresný úrad nezistil presne a úplne skutočný stav veci, nezistil súlad stavu s platným územným plánom mesta a nerešpektovalo sa ani záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Bratislava.

Pamiatkari totiž namietali proti zasahovaniu stavby do parcely patriacej národnej kultúrnej pamiatke, napriek tomu bol pozemok určený ako stavebný.

Postup okresného úradu preto považuje za účelový a jeho rozhodnutie za vydané v rozpore s procesnými predpismi aj s predpismi hmotného práva. "Okresný úrad bude povinný sa vecou opätovne zaoberať, odstrániť vytýkané nedostatky a vydať rozhodnutie v súlade so zákonom," uvádza sa ďalej v rozhodnutí.

Rozhodnutie ministerstva, ktoré dospelo k záveru, že postup a rozhodnutie okresného úradu sú v rozpore so zákonom, víta bratislavský magistrát. Zdôrazňuje, že zámer developera nie je v súlade s platným územným plánom.

"Pripomienky mesta k investičnému zámeru sa teda nepodarilo obísť a pri opakovanom posudzovaní tohto zámeru so zásadami a regulatívmi územného plánu budeme na pripomienkach trvať," priblížila pre TASR hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.

Územné konanie nebolo v prípade developerského projektu Green Park v réžii príslušného stavebného úradu v Petržalke, ale OÚ Bratislava. Stalo sa tak po tom, keď mestská časť Petržalka ešte za bývalého vedenia požiadala OÚ o atrahovanie spisu. Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu.

Právomoc zabezpečiť výkon pôsobnosti stavebného úradu v územnom a následne stavebnom konaní tak prešla na okresný úrad. Nové vedenie samosprávy požiadalo síce o vrátenie spisu, žiadosť ostala bez odozvy.

Spoločnosť Grafobal Group development (GGD), za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík, zatiaľ na otázky TASR neodpovedala, avšak odpovede prisľúbila. Ako investor sa pri stavbe Green Park uvádza spoločnosť RV Development 3.

Projekt Green Park mal podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, mal priniesť do územia napríklad desaťpodlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.

(TASR)
Viz: Grafobal group
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter