Urbanizmus a výstavba 21. február 2019

Pripomienky k štúdii, ktorá rieši centrálnu rozvojovú os Petržalky, je možné poslať do 31. marca


Bratislavský magistrát predĺžil možnosť pripomienkovať urbanistickú štúdiu „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ do 31. marca 2019.

Predĺženie termínu prerokovania štúdie podľa magistrátu zároveň znamená predĺženie lehoty na podanie pripomienok, a to do 31. marca 2019.

Pripomienky môžu občania a organizácie zasielať poštou na adresu obstarávateľa:

Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka, Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, prípadne mailom na adresu architekt@bratislava.sk - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.

Ako ďalej informuje mesto, po tomto termíne budú všetky pripomienky zosumarizované a vyhodnotené.

„V prípade, že pripomienka nebude môcť byť z nejakého dôvodu akceptovaná, autori pripomienky budú pozvaní na dorokovacie konanie.

Vyhodnotenie pripomienok s odôvodnením bude po spracovaní prístupné webe hlavného mesta,

na stránke www.participacia-petrzalka.bratislava.sk aj na podstránke hlavnej architektky.

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter