Urbanizmus a výstavba 28. apríl 2020

Prečo nevybrali aj Slovákov? Štyri otázky pre MIB týkajúce architektonickej premeny Nám. SNP a Kamenného námestia


Odborná komisia nedávno vybrala štyri architektonické tímy, ktoré budú v ďalšej fáze pracovať na návrhoch komplexnej premeny Námestia SNP a Kamenného námestia.

Ide o výsledok prvej etapy architektonicko-urbanistickej súťaže, ktorú realizujú formou súťažného dialógu. Informácie sú tu.

V tejto súvislosti sme MIB – Metropolitnému inštitútu Bratislavy, položili niekoľko otázok.

Prečo ste nevybrali slovenských architektov v súťažnom dialógu a v čom nesplnili podmienky? Aké boli tie podmienky? Koľko slovenských architektov, resp. arch. kancelárií sa zúčastnilo dialógu?

Odpoveď: V 1. fáze súťažného dialógu bolo hodnotených spolu 16 tímov, medzi nimi 4 ateliéry zo Slovenska, ktoré splnili podmienky na účasť v súťaži. 

Všetkých 16 záujemcov, medzinárodných aj slovenských, splnilo súťažné podmienky a bolo odbornou komisiou, tiež zloženou aj z medzinárodných porotcov, hodnotených na základe ich profesijných portfólií podľa kritérií kvality, ktoré boli vopred definované v podmienkach súťažného dialógu:

A Riešenie urbanistických vzťahov, krajinárskych úprav a koncepcie dopravnej a technickej infraštruktúry

B Architektúra, riešenie verejných priestranstiev a kvalita adaptácie/regenerácie priestorov/ objektov

C Efektívnosť, hospodárnosť, ekológia riešenia a vhodnosť voľby profesijného postupu

V texte pre médiá píšete o odbornej komisii, kto ju tvoril?
Odpoveď: Komisiu na vyhodnotenie ponúk tvorili - Členovia komisie: Matúš Vallo, Zuzana Aufrichtová, Igor Marko, Michal Fišer, Marko Studen, Daniel Zimmermann, Pierre Alain Trévelo. Náhradní členovia komisie - Antonín Novák, Juraj Šujan, Michal Marcinov, Roman Žitňanský.

V texte pre médiá o. i. píšete: „Základnými princípmi, ktoré je potrebné podľa mesta a MIB na námestia priniesť ... vytvorenie možností pre trávenie času v území a doplnenie sedacieho mobiliáru a zelene“.

Otázka: Naozaj si mesto a odborníci myslia, že Nám SNP a Kamenné nám. je vhodné na trávenie času v území...? Ako si to predstavujete? Čo by tam ľudia mohli robiť...?
Odpoveď: Každý verejný priestor by mal slúžiť ľuďom a umožňovať v ňom tráviť čas, obzvlášť ak sa ide o tak frekventovaný priestor v tak dôležitej mestskej lokalite ako je Námestie SNP a Kamenné námestie, kde pritom existuje bohatá kombinácia rôznych funkcií a služieb – pošta, nemocnica, reštaurácie, galéria, multifunkčný priestor v Starej tržnici a ďalšie.

Riešenie verejného priestoru aj s konkrétnymi možnosťami trávenia času v území bude práve predmetom nadchádzajúceho súťažného dialógu.

Koľko mal MIB k 1. 4. 2020 stálych zamestnancov a koľko spolupracovníkov (externých)
Odpoveď:
Kmeňových zamestnancov pracovalo na MIB k 1. 4. dvadsaťpäť, čo sa týka externých spolupracovníkov za celý rok je to číslo približne 20, ak by sme spočítali všetkých stážistov a študentov pracujúcich počas roka pár hodín týždenne.  

Odpovede zaslal Marcela Glevická z Metropolitného inštitútu Bratislavy.

(rl)

Viz.: Živé námestie

Ďalšie informácie o zámere sú aj tutu a aj tu

riešené územie/hmb

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter