Urbanizmus a výstavba 27. september 2018

Poslanci schválili prenájom pozemkov pre UNB na výstavbu parkoviska


Hlavné mesto prenajme svoje pozemky v Petržalke Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) za symbolické euro na rok.

Tá pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v tejto mestskej časti totiž plánuje vybudovať 199 nových parkovacích miest za 1,6 milióna eur bez DPH. 

Rozhodli o tom na svojom štvrtkovom rokovaní mestskí poslanci. S výstavbou parkoviska, na ktoré chce finančné prostriedky poskytnúť ministerstvo zdravotníctva, by sa malo začať v roku 2019, sprevádzkované by malo byť v roku 2020.

Mestský parlament si však určil niekoľko podmienok. Patrí medzi ne povinnosť podpísať nájomnú zmluvu do 60 dní od schválenia uznesenia v mestskom zastupiteľstve.

V prípade, že v tejto lehote nebude UNB podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. Poslanci taktiež požiadali, aby stavebníkom a vlastníkom parkoviska a prístupových komunikácií bola výlučne UNB, ktorá ho neprevedie ani nedá do nájmu, ani iného používania tretej osobe. 

Pred spustením parkoviska do prevádzky má UNB prerokovať s mestským zastupiteľstvom prevádzkový poriadok parkoviska.

Pri jeho budovaní by mali byť podľa poslancov použité zatrávnené ekotvárnice a maximálne zachované jestvujúce stromy.

Zastupiteľstvo si dalo tiež podmienku, že po skončení súdneho sporu, ktorý sa týka hlavného mesta a UNB, o určenie vlastníctva pozemkov najmä v okolí ružinovskej nemocnice alebo po mimosúdnej dohode musí prísť k zámene dotknutých pozemkov.

Poslanci chcú pre mesto získať Ružinovské jazero, nazývané aj "Rohlík", a jeho okolité pozemky, pozemky pod ružinovským zimným štadiónom či niektoré pozemky blízko ružinovskej nemocnice, ktoré teraz patria UNB.

Zameniť ich chcú za mestské pozemky v Petržalke pod Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda a v jej okolí. Keby k takejto zámene pozemkov došlo, vo štvrtok schválený prenájom by stratil význam.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal víta, že poslanci schválili prenájom pozemkov v Petržalke na účely vybudovania parkoviska, ktoré bude primárne slúžiť pre návštevníkov nemocnice.

K podmienke zámeny pozemkov sa však nedokázal vyjadriť, pretože tento návrh nebol s hlavným mestom konzultovaný. "Ja som to počul prvýkrát, musím si to naštudovať," povedal primátor.

Mestský parlament sa odsúhlasením prenájmu pre UNB pridal k petržalskému miestnemu zastupiteľstvu, ktoré nemocnici tento týždeň schválilo prenájom svojich pozemkov na päť rokov za symbolické euro ročne.

Parkovisko vrátane chodníkov a prístupových komunikácií bude stáť na celkovej ploche viac ako 6500 štvorcových metrov.

V súčasnosti môžu pacienti a návštevníci petržalskej nemocnice na Antolskej ulici využívať 230 parkovacích miest na platenom parkovisku.

Za každú začatú hodinu platia parkovné vo výške jedného eura. Parkovisko prevádzkuje súkromná spoločnosť.

Vodiči často využívajú na parkovanie všetky možnosti, preto neraz dochádza k zablokovaniu prístupovej cesty k centrálnemu príjmu pacientov. Zle zaparkované vozidlá znemožňujú príjazd sanitiek.

V tejto súvislosti sa Bratislavský kuriér sa UNB pýtal, prečo nezruší prenájom súčasného spoplatneného parkoviska, čím by sa získalo nespoplatnených 230 miest ihneď. Prečo tak neurobí?

Odpoveď UNB: 

„Vedenie Univerzitnej nemocnice Bratislava ešte v roku 2017 odstúpilo od Koncesnej zmluvy o zabezpečení parkovacej plochy obstarávateľa uzavretej so spoločnosťou ZIPP-S.

Spoločnosť ZIPP-S odstúpenie neakceptovala a preto vedenie UNB podalo žalobu na vypratanie parkoviska.

V tejto chvíli čakáme na rozhodnutie súdu. Týka sa to parkovísk Nemocnice Ružinov a Nemocnice Sv. Cyrila a Metoda.“

Otázka BK: Prečo sa má nové parkovisko sprístupniť až v roku 2020? Čo sa bude diať rok a pol, či dva? Nie je to príšliš pomalé tempo...?

V čom je problém, aby bolo parkovisko vybudované za pol, alebo trištvrte roka?

UNB: "Termín začatia výstavby, ktorý je naplánovaný na rok 2019, ovplyvňuje niekoľko faktorov, je to  proces verejného obstarávania a tiež povolovací proces, čo znamená realizáciu štúdie, ktorá posudzuje vplyv na životné prostredie".

(TASR, rl)

Foto: BK a hmb

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter