Urbanizmus a výstavba 8. marec 2022

Po rokoch prišla dohoda, priestor pod Mostom SNP obnovia


Priestor pod bratislavským Mostom SNP v Petržalke, kde v roku 2018 odstránili schody a začali stavať cyklistické a turistické centrum, obnovia.

Po rokoch príšla dohoda s prevádzkovateľom reštaurácie i vyhliadky UFO 

Po troch rokoch vyjednávania sa hlavnému mestu podarilo nájsť s prevádzkovateľom reštaurácie i vyhliadky UFO riešenie. Rekonštrukcia má po novom brať ohľad na jedinečnú architektúru mosta.  

"Drevený skelet projektu z roku 2018, na ktorého odstránení sme trvali, tak nahradí nový kvalitný návrh," deklaruje mesto s tým, že realizáciu nového riešenia bude hradiť nájomca reštaurácie a dielo následne bezodplatne odovzdá mestu.
Nový zámer má prinavrátiť hodnotné prvky pôvodnej architektúry, má byť minimalistický, priehľadný a lepšie zachovať výhľady na staromestskú panorámu. "Zlepší taktiež prístup návštevníkov do výťahu do vyhliadkovej reštaurácie," avizuje magistrát.

Prvé architektonické návrhy predbežne odsúhlasila Bratislava aj pamiatkový úrad

Prácam bude v prípade nájomcu ešte predchádzať konanie o dodatočnom povolení stavby, v rámci ktorého sa posúdi aj jeho návrh. Prvé architektonické návrhy predbežne odsúhlasilo hlavné mesto a krajský pamiatkový úrad. "Špeciálny stavebný úrad hlavného mesta bude posudzovať dokumentáciu na stavebné konanie, ktorú nájomca doloží," podotkla samospráva s tým, že o detailoch finálneho projektu a načasovaní jeho realizácie bude verejnosť informovať.

Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na petržalskej strane Mosta SNP realizovala v roku 2018 firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku UFO, časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu.

Počas nich stavebník odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na most, vrátane nástupnej plošiny, a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu.

Štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a čakalo sa na rozhodnutie úradov.      

Mesto požiadalo stavebníka, aby vypracoval a predložil nový architektonický návrh s minimalistickým zásahom do architektúry mosta a v súlade s kritériami, ktoré sú v platnej nájomnej zmluve.

TASR, foto: Facebook- Bratislava hlavné mesto

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter