Urbanizmus a výstavba 17. september 2018

Petržalka bude vyhodnocovať pripomienky k druhej etape výstavby električky


Petržalský stavebný úrad začal územné konanie na stavbu Nosný systém MHD, na jeho druhú časť od Bosákovej ulice po Janíkov dvor.

Podľa petržalskej samosprávy ide o ďalší krok k výstavbe 2. etapy električkovej trate. Ten posledný by mal byť v roku 2023.

Oznámenie už stavebný úrad rozposlal všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom, oznámil to tiež na verejnej tabuli.

V súčasnosti plynú zákonné lehoty, kedy môžu účastníci konania a dotknuté orgány toto oznámenie pripomienkovať, prípadne podávať k nemu návrhy.

„Keďže výstavba električkovej trate je našou prioritou, všetky pripomienky vyhodnotíme v čo najskoršom možnom čase, aby sme hneď potom mohli vydať územné rozhodnutie, čo bude ďalší krok k tomu, aby sa električka až do Janíkovho dvora stala realitou v stanovenom termíne.

Teraz je na hlavnom meste ako investorovi, aby dodal úplnú dokumentáciu, aby sa neopakovali chyby z 1. etapy,“ povedal petržalský starosta Vladimír Bajan.

Električku v Petržalke až po jej konečnú stanicu považuje starosta za konkrétny príspevok k Týždňu mobility, ktorý by nepochybne prispel k tomu, aby Petržalčania nechali svoje autá doma a využívali viac MHD.

A možno nielen v tomto týždni.

(red, MúPetržalka)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter