Urbanizmus a výstavba 13. máj 2019

Odvolania voči územnému rozhodnutiu k 2. etape električky v Petržalke zamietli


Odvolania voči územnému rozhodnutiu k pripravovanej stavbe druhej etapy električkovej trate v bratislavskej Petržalke (Bosákova - Janíkov dvor) okresný úrad zamietol. 

Zároveň potvrdil rozhodnutie petržalského stavebného úradu z októbra 2018.

Uviedol to hovorca hlavného mesta Peter Bubla s tým, že rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po jeho doručení účastníkom konania.

Rozhodnutie o umiestnení stavby k projektu druhej etapy električkovej trate v Petržalke nebolo právoplatné.

Hoci ho ešte na jeseň 2018 vydal hlavnému mestu petržalský stavebný úrad, voči rozhodnutiu sa odvolali traja účastníci konania. 

Ich odvolanie bolo preto v štádiu posudzovania odvolacím orgánom, v tomto prípade Okresným úradom Bratislava.

Projekt predĺženia električkovej trate v Petržalke je momentálne v procese prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie.

"Po jej doručení na magistrát a po kontrole budú prebiehať prerokovania  s dotknutými subjektmi za účelom získania kladných stanovísk," spresnil Bubla.

Po získaní stanovísk hlavné mesto požiada o vydanie stavebného povolenia štyri stavebné úrady.

"Mesto postupuje v zmysle stanoveného harmonogramu," deklaruje hovorca bratislavskej samosprávy.

Po získaní stavebného povolenia by malo nasledovať vysúťaženie zhotoviteľa stavby

a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na získanie financovania prostredníctvom európskych zdrojov cez Operačný program integrovaná infraštruktúra (OPII).

Projekt musí byť preto zrealizovaný najneskôr v roku 2023.

Pred troma rokmi ešte mesto predpokladalo začatie stavby v roku 2018 a dokončenie v roku 2020.

Riešenie námietok obyvateľov, odborníkov či dopravných policajtov však stálo mesto rok a sedem mesiacov.

Predĺženie električkovej trate až po Janíkov dvor má odbremeniť súčasnú dopravnú situáciu v Petržalke. 

Električková trať bude mať celkovú dĺžku 3,8 kilometra, sedem zastávok v úseku od Rusovskej cesty po Janíkov dvor cez centrálnu petržalskú os.

Súbežne s radiálou budú vybudované cyklotrasy, cesty i chodníky k zastávkam. Predpokladané náklady na projekt sú 114 miliónov eur s DPH.

Hlavné mesto zároveň spolu s Petržalkou pracujú aj na rozvoji celého územia, ktorým nová električková trať bude viesť.

(TASR)
Ilustr. foto Br. kuriér/archív
1 komentár
ODPOVEDAŤ Marek | 16. 5. 2019, 11:13

Kedy sa bude riešiť predĺženie električkovej trate zo Zlatých pieskov k stanici Vajnory, ktoré je oveľa dôležitejšie ako oprava trate v Karlovke? Ludia by mohli prestupovať z vlaku na električky smerom do ich práce. Zároveň je tam potrebné vybudovať záchytné parkovisko pre autá prichádzajúce po dialnici do Bratislavy. Parkovisko na Zlatých pieskoch nikto nevyužíva z dôvodu že je ďaleko od zastávky električiek. Naopak na stanici Vajnory parkuje veľké množstvo mimo Bratislavských áut a ľudia nastúpia do vlaku aby sa presunuli do centra. Týmto spôsobujú nemožnosť zaparkovať zákazníkom ktorí sa chcú naobedovať, alebo len občerstviť v reštaurácii ktorá je na tejto stanici. Mám velký pocit že sa tu nič poriadne nerieši !

Pridajte komentár

Anketa

Od komunálnych volieb uplynuli 2 roky, sme v polčase... volili by ste ich opäť?

45%
15%
16%
6%
2%
5%
6%
5%


Na začiatok stránky hore
Newsletter